Tým Kognitivní poruchy a demence spoluautorem publikace v Nature Reviews Neurology

Vedoucí výzkumného týmu Kognitivní poruchy a demence prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., a jeho kolega Doc. MUDr. Jan Laczó, Ph.D., jsou spoluautory publikace, která byla zveřejněna v prestižním zahraničním vědeckém časopise Nature Reviews Neurology s impaktním faktorem 19,819. Odborný článek s názvem „Spatial navigation deficits – overlooked cognitive marker for preclinical Alzheimer disease?“ popisuje nové možnosti diagnostiky kognitivního selhávání u pacientů ve velmi časných stadiích Alzheimerovy nemoci. Zaměřuje se na dosud opomíjenou kognitivní doménu – prostorovou orientaci, jejíž zhoršování se vyskytuje již v preklinickém stadiu této nemoci a může umožnit její časné odhalení.