V rámci Alliance4life jsme zahájili projekt A4L_BRIDGE

Minulý týden byl na CEITECu v rámci Alliance4life zahájen projekt A4L_BRIDGE. Jde o společnou iniciativu zaměřenou na posun výzkumu a inovací ve střední a východní Evropě Součástí projektu je 10 institucí z 9 zemí, program chce zvýšit jejich konkurenceschopnost a inovační potenciál a pomoci nastavit institucionální reformy a podpořit technologický transfer. Akční plán zahrnuje 16 work-packages spojující specialisty napříč institucemi, a sedm fokusních skupin, přičemž ICRC má svého zástupce v každé z nich, od evaluace výzkumných týmů, přes HR až po komunikaci vědy.

A hned po kick-off meetingu A4L_BRIDGE se zástupci našeho Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) vydali na Semmelweis University do Budapešti, aby se účastnili závěrečného setkání projektu A4L_ACTIONS, kde byly představeny výsledky společné tříleté práce.
Naše ICRC je součástí Alliance4Life od doby jejího vzniku, a společně s ostatními institucemi se snaží o dlouhodobé překonávání inovační mezery v Evropě, o transformování institucionální kultury výzkumných ústavů prostřednictvím otevřené komunikace, sdílení pokroku a výsledků, školení, sítí a budování kompetencí.

Zahajovací meeting projektu A4L_BRIDGE proběhl na CEITEC v Brně.

Jednu z fokusních skupin vede Senior Grant Specialist Mezinárodního centra klinického výzkumu Petr Rychtecký.

Zástupci Mezinárodního centra klinického výzkumu na meetingu A4L_ACTIONS na Semmelweis University v Budapešti.

Martina Jelínková
martina.jelinkova@fnusa.cz