VVI CZECRIN přináší aktuální informace o aktivitách v souvislosti s onemocněním COVID-19

Výzkumná infrastruktura CZECRIN, která je součástí celoevropské sítě ECRIN-ERIC, nabízí svou podporu, služby a expertízu pro všechny výzkumně orientované lékaře s cílem zapojit své síly při rychlém přístupu pro iniciaci národních a zejména nadnárodních klinických studií.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a její Mezinárodní centrum klinického výzkumu je společně s Masarykovou univerzitou zakládajícím členem a hlavním koordinátorem této české národní infrastruktury.

V rámci klinického výzkumu tým CZECRIN pružně zareagoval na současnou situaci a založil webovou sekci COVID 19, kde jsou shrnuty všechny běžící i plánované aktivity směřující ke klinickému výzkumu a připravovaným klinickým studiím pro pacienty s COVID-19. „Jednou ze zásadních součástí VVI CZECRIN je také CZECRIN NATIONAL CTUs NETWORK, kterou tvoří zástupci oddělení klinických studií jednotlivých zdravotnických zařízení. V této síti byl zmapován zájem zdravotnických zařízení o zapojení se do klinických studií právě se zaměřením na léčbu pacientů s COVID-19,“ uvedl Ing. Jakub Johaník, manažer projektu.

Přehled informací najdete na webových stránkách www.czecrin.cz/covid-19 nebo na Facebooku https://www.facebook.com/czecrin/

 

why-not