VÝSLEDKY VÝZKUMU FNUSA-ICRC

1 523 odborných článků v prestižních vědeckých časopisech

 • The New England Journal of Medicine
 • Chemical Reviews
 • JAMA
 • Nature
 • Nature Communications
 • Nature Reviews Neurology
 • Cell
 • European Heart Journal
 • Circulation
 • Annals of Internal Medicine
 • Molecular Cell
 • …a další

23+

 • Dr. Ota Hlinomaz (ACS): Nejlepší česká kardiologická publikace, 1. místo, Výroční sjezd české kardiologické společnosti, 2018
 • Dr. Lumír Krejčí (GENI): Cena rektora za vynikající dlouhodobé výsledky výzkumu, Masarykova univerzita, 2018
 • Miloš Musil (PEG): Cena za nejlepší plakát, 12. konference o stabilizaci bílkovin, 2018
 • Miloš Musil (PEG): Cena Josepfa Fouriera, Francouzské velvyslanectví v Praze a ATOS, 2018
 • Prof. Jiří Damborský (PEG): Cena společnosti Kapsch, Ceny Česká hlava, 2017
 • Dr. Ondřej Volný (STR): Cena mladého vědce Danubius, Spolkové ministerstvo pro vědu, výzkum a ekonomiku + Institut pro Podunají a střední Evropu, Rakousko, 2017
 • Dr. Valentina Lacovich (TAP): Cena mladého výzkumníka NPS 2017, Neuropsychiatrické syndromy v oblasti neurodegenerativních onemocnění, Mezinárodní společnost na podporu výzkumu a léčby Alzheimerovy nemoci, Alzheimerova asociace, USA, 2017
 • Dr. Robert Mikulík (STR): Cena za ducha excelence, Výroční sjezd Evropské organizace pro mozkové příhody, 2017
 • Dr. Ota Hlinomaz (ACS): Nejlepší česká kardiologická publikace, 1. místo, Výroční sjezd české kardiologické společnosti, 2017
 • Dr. Zdeněk Stárek (ICE): Nejlepší česká kardiologická publikace, 3. místo, Výroční sjezd české kardiologické společnosti, 2017
 • Dr. Ximena Maria Muresan (CAP): Cena Nicolo Copernico pro biomedicínu, Ceny Gulio Natta a Nicolo Copernico za vědecký výzkum a technologické inovace, 2017
 • Dr. Zuzana Nedělská (Neuro 2): Hennerova cena České neurologické společnosti za nejlepší publikaci mladého autora, 2015
 • Dr. Jan Laczó (Neuro 2): Cena za vynikající publikaci mladého autora, Česká neurologická společnost, 2015
 • Dr. Zbyněk Prokop et al (CBCE): Cena Wernera von Siemense pro nejvýznamnější výsledek výzkumu nebo inovace, 2014
 • Dr. Ivan Čundrle (Cardio 4): 2. místo v Cenách pro mladé výzkumníky American  College  of  Cardiology, 2013
 • Dr. Jan Laczó (Neuro 2): Cena juniorské fakulty na 11. mezinárodní konferenci o Alzheimerově a Parkinsonově nemoci ve Florencii v Itálii, 2013
 • Dr. Zuzana Nedělská (Neuro 2): Cena společnosti Novartis za objev, 2013
 • Dr. Ondřej Sochor (Cardio 6): Cena za nejlepší plakát – Výroční schůze American  College  of  Cardiology, 2013
 • Dr. Tomáš Konečný (Cardio 4): Cena za nejlepší inovaci – 2. místo, Konference CRT (Cardiovascular Research Technologies), 2013
 • Dr. Tomáš Konečný (Cardio 4): Cena pro mladé výzkumníky – 2. místo, American  College  of  Cardiology, 2012
 • Dr. Anna Svatíková (Cardio 4): 2. místo v soutěži Klinické medicíny na 10. výročním výzkumném sympoziu amerických lékařských asociací, 2012
 • Dr. Tomáš Konečný (Cardio 4): Cournandova a Comroeova cena pro mladého výzkumníka – Finalista, Vědecké zasedání Americké kardiologické asociace, Los Angeles, 2012
 • Dr. Tomáš Konečný (Cardio 4): Cena pro mladého výzkumníka – První cena, Vědecké zasedání American  College  of  Chest Physicians, 2011

4

Americký patent
Method of ECG Signal processing and apparatus for performing the method
Autoři: FN u sv. Anny, Ústav přístrojové techniky AV ČR, firma M&I s.r.o., 2018

Americký patent
Multi-electrode epicardial pacing
Autoři: FN u sv. Anny, Mayo Clinic

Český patent
Střídavý elektroporační generátor
Autoři: FN u sv. Anny, Vysoké Učení Technické v Brně
Český patent
Afinitní nosič pro selektivní vychytávání bakterifágů a/nebo pro jejich separaci a způsob selektivního vychytávání bakteriofágů a/nebo jejich separace pomocí kapilární elektroforézy
Autoři: FN u sv. Anny, Masarykova univerzita, Ústav analytické chemie AV ČR

11

České užitné vzory:
 

Multikanálový celotělový impedanční monitor

Autoři: FN u sv. Anny, Ústav přístrojové techniky AV ČR

Všesměrové kolo s prvky zpětné vazby a brzdovým kotoučem obsahujícím váleček s osou

Autoři: FN u sv. Anny, ROBOTSYSTEMS, s.r.o.

Infuzní míchací pumpa pro ultrazvukové kontrastní látky

Autoři: FN u sv. Anny

Přístroj pro měření, záznam a analýzu elektrického potenciálu způsobeného srdeční aktivitou

Autoři: FN u sv. Anny, M & I, spol.s r.o., CARDION s.r.o., Ústav přístrojové techniky AV ČR

Vysokonapěťový střídavý vzor pro účely elektroporace

Autoři: FN u sv. Anny

Elektroporační generátor na ablaci srdečních tkání

Autoři: FN u sv. Anny, Vysoké učení technické v Brně

Kit pro stanovení specifického ovlivnění aktivity izoforem adenytcykláz

Autoři: FN u sv. Anny

Kit pro stanovení specifického ovlivnění aktivity izoforem adenytcykláz s využitím membránových frakcí buněk HEK293

Autoři: FN u sv. Anny

Skríningová diagnostická sada pro vysokokapacitní detekci histonů v extracelulárních histonových komplexech (nukleozomech)

Autoři: FN u sv. Anny, Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Léčivý přípravek pro humánní léčbu obsahující mesenchymální kmenové buňky

Autoři: FN u sv. Anny, PrimeCell Advanced Therapy

Sada pro testování účinku fágových přípravků

Autoři: FN u sv. Anny, Masarykova univerzita

9

Vyrobeno několik prototypů (funkční výrobek, zhotovený jako jeden kus k ověření vlastností konstrukce přístroje nebo nástroje).

 • Mikrofluidní čip pro kultivaci endoteliálních buněk s lineárními kanály kruhového průřezu

Kardiovaskulární nemoci mají v současné době největší podíl na úmrtnosti. Pro většinu z nich je zásadní vznik a rozvoj zánětu v cévní stěně. Navržený fluidní model umožní u endoteliálních buněk indukovat procesy, které napodobují rozvoj aterosklerotických změn v cévě. Předmětem je mikrofluidní čip ve formátu mikroskopického podložního skla (26×76 mm). Vlastní čip obsahuje 4 kanály s kruhovým průřezem (průměr 400 µm) a délkou 6,4 cm umístěné 0,5 mm od báze čipu. Každý kanál je opatřen vstupními otvory. Přechod mezi vlastním kanálem a vstupním otvorem je řešen válcovým prostorem. 

 • Mikrofluidní komora spojená s mikrofluidní injekční pumpou pro standardizovaný axonální transport a indukci řízeného poškození

Tento nový systém umožňuje kontrolované a reprodukovatelné vyhodnocení axonálního transportu v reakci na různé stresory ve fyziologických podmínkách. Může tak přispět k rychlejšímu a levnějšímu vývoji nových léčiv, včetně omezení animálních pokusů.

 • DeskBalance
  Zařízení pro měření a výcvik pacienta.
 • Opticky-adapter-2kam
  Adaptér umožňující promítání spektrálně rozděleného obrazu do dvou digitálních kamer.
 • HandgripForce Meter (HaFoMet)
  Zařízení pro měření síly stisku ruky.
 • Magneticky navigovaný mikrokatetr pro endovaskulární intervence
 • Epikardiální elektrody
  Prototyp elektrod pro stimulaci, defibrilaci a ablaci z epikardiálního přístupu.
 • Koronární stent
  Feromagnetický stent z 2205 stainless steel, který je funkční, biokompatibilní a schopný zachytit a udržet magneticky označené endoteliální buňky, čímž je dosaženo rychlé vyhojení stentu.
 • Magnetický Stent graft
 • Infuzní míchací pumpa pro ultrazvukové kontrastní látky

2

 • Reportérové systémy pro screening potenciálních léků na rakovinu
Nová technologie – sada reportérových linií umožňující rychlé a snadné testování potenciálních léků proti onkogenním variantám proteinů spouštějících MAPK (mitogenem aktivované proteinkinázy) signalizaci.
REFERENCE
pubmed/28199182
pubmed/29312610
 • Stabilizační platforma 01

7

Vytvořeno několik softwarových programů které mohou být využívány v souladu s licenčními podmínkami FNUSA-ICRC.

 • Modul pro zpracování elektrofyziologických signálů v online režimu
Úspěšná léčba farmakorezistentní epilepsie je založena na přesné lokalizaci epileptického ložiska. To je často zdlouhavý proces s nejasným výsledkem. Dosažený výsledek cílí na softwarové zpracování elektrofyziologických signálů z lidského mozku, v reálném čase. Vyvinutý softwarový modul umožní lékařům sledovat výskyt elektrofyziologických biomarkerů v různých oblastech mozku a lépe navrhnout další směřování léčby pacienta. Modely strojového učení umožní lepší a rychlejší akutní diagnostiku prostřednictvím varování před záchvatem a přesnější lokalizaci epileptického ložiska pro následnou implantaci neurostimulátoru či resekci epileptogenní tkáně. Výsledky zpracování dat budou vizualizovány pro snadnou interpretaci. Tento software najde uplatnění také v základním výzkumu, který se zabývá elektrofyziologií lidského mozku.
 • Software – databáze výzkumných studií
 • Universal data-logger
 • Software pro semiautomatické rozměřování vzdáleností pro výpočet PWV
 • Software pro automatickou detekci vysokofrekvenčních oscilací
 • Metoda nové analýzy obrazu, která umožní spolehlivější měření stupně stenózy krkavice
 • Software pro precizní diagnostiku intrakraniálních aneurysma