AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROMY

MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.

Zaměření výzkumu

Výzkumný tým Akutní koronární syndromy patří mezi průkopníky programu primární perkutánní koronární intervence (PCI) v České republice a mezi jedno z největších center. Hlavní činností výzkumného týmu je intervenční kardiologie, léčba ischemické choroby srdeční perkutánními koronárními intervencemi a léčba akutních koronárních syndromů. Hlavní výzkum je zaměřen na léčbu pacientů s infarktem myokardu s elevací ST (STEMI) s onemocněním více cév, vývojem nového stentu a tzv. lešení, kardiomyopatii Tako-tsubo, spontánní disekce koronárních tepen (SCAD), nové zobrazovací metody koronárních tepen a na progresi aterosklerotického plaku.

Cíle výzkumu
• Vyhodnocení nestabilních koronárních plaků optickou koherentní tomografií a infračervenou spektroskopií.
• Testování nově vyvinutých koronární stentů a lešení (scaffolds) na zvířecích modelech a lidech.
• Testování role genetických polymorfismů na farmakokinetice antiagregačních léčiv používaných k léčbě akutních koronárních syndromů.

Technologické vybavení
• Angiografický systém – digitální odečítací angiografie (DSA)
• Optická koherentní tomografie (OCT)
• Infračervená spektroskopie (NIRS)
• Intrakoronární ultrazvuk (IVUS)
• Počítačová tomografie s jednou fotonovou emisí (SPECT)

Top publikace

  • UTHAMARAJ, S., TEFFT, B., HLINOMAZ, O., SANDHU, G., DRAGOMIR-DAESCU, D. Ferromagnetic Bare Metal Stent for Endothelial Cell Capture and Retention. Jove-Journal of Visualized Experiments. 2015, SEP(103), e53100.
  • UTHAMARAJ, S., TEFFT, B., KLABUSAY, M., HLINOMAZ, O., SANDHU, G., DRAGOMIR-DAESCU, D. Design and Validation of a Novel Ferromagnetic Bare Metal Stent Capable of Capturing and Retaining Endothelial Cells. Annals of Biomedical Engineering. 2014, 42(12), 2416-2424.
  • MÁCHAL, J., PÁVKOVÁ-GOLDBERGOVÁ, M., HLINOMAZ, O., GROCH, L., VAŠKŮ, A. Patients with chronic three-vessel disease in a 15-year follow-up study: genetic and non-genetic predictors of survival. Medicine. 2014, 93(28), e278.
  • PLEVA, L., KUKLA, P., KUSNIEROVA, P., ZAPLETALOVA, J., HLINOMAZ, O. Comparison of the Efficacy of Paclitaxel-Eluting Balloon Catheters and Everolimus-Eluting Stents in the Treatment of Coronary In-Stent Restenosis The Treatment of In-Stent Restenosis Study. Circulation-Cardiovascular Interventions. 2016, 9(4), e003316.
  • KINCL, V., MÁCHAL, J., DROZDOVÁ, A., PANOVSKÝ, R., VAŠKŮ, A. The Relation between eNOS -786 C/T, 4 a/b, MMP-13 rs640198 G/T, Eotaxin 426 C/T, -384 A/G, and 67 G/A Polymorphisms and Long-Term Outcome in Patients with Coronary Artery Disease. Disease Markers. 2015, 2015(2015), 232048.

Další vybrané výsledky

  • Novel Ferromagnetic Bare Metal Stent Capable of Capturing and Retaining Endothelial Cells – New type of stent for Rapid healing of vascular system reducing complications associated with stent thrombosis, restenosis, and bleeding related to antiplatelet drugs.
  • Novel Ferromagnetic Stent Graft – New type ofstent graft with small diameter (3 mm) – magnetic stent graft of rapid endothelialization represents a new therapeutic approach in peripheral and coronary arteries, thereby reducing the need for prolonged anticoagulation and antiplatelet therapy.