ACUTE CORONARY SYNDROMES

MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.

E-mail: ota.hlinomaz@fnusa.cz
Tel: +420 543 185 470

Klíčová slova

Intervenční kardiologie, stent, ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, perkutánní koronární intervence, kardiogenní šok, Tako-Tsubo kardiopatie, spontánní koronární disekce

Výzkumné zaměření

  • Skupina akutních koronárních syndromů (AKS) patří mezi zakládající programu akutních koronárních intervencí  v České republice a mezi největší kardiovaskulární centra. Hlavní aktivitou skupiny AKS je intervenční kardiologie, léčba akutní a chronické ischemické choroby srdeční pomocí perkutánní koronární intervence. Hlavní výzkum je zaměřen na vývoj nových stentů, léčbu akutního infarktu myokardu s elevacemi ST úseků u nemocných s mnohočetným postižením věnčitých tepen, kardiogenní šok, protidestičkovou léčbu,  Tako-tsubo kardiopatii, nové zobrazovací metody koronárních arterií a progrese aterosklerotických plátů.

Hlavní cíle

  • Hodnocení nestabilních koronárních plátů pomocí nových zobrazovacích metod
  • Zkoušet nové koronární stenty v animálním experimentu i klinické praxi
  • Léčba kardiogenního šoku u nemocných s akutním infarktem myokardu

Technologické vybavení

  • Angiografický systém –digitální subtrakční angiografie (DSA)
  • Optická koherentní tomografie (OCT)
  • Intrakoronární ultrazvuk (IVUS)
  • Single-Photon Emission Computed Tomography (SPECT)