BIOMEDICAL ENGINEERING

Rozumíme řeči mozku a srdce

Ing. Pavel Leinveber

E-mail: pavel.leinveber@fnusa.cz

Tel: +420 54 318 5536

Klíčová slova
Pokročilé získávání biologických signálů, analýzy dat v kardiologii a neurologii, vývoj technologií a metodik v kardiologii a neurologii, správa výzkumných dat.

Výzkumné zaměření

  • Vývoj a testování nových metod a technologií pro zdokonalenou diagnostiku a pro lepší stratifikaci chorob srdce a mozku. Využití pokročilých analýz slabých elektrických signálů generovaných lidským tělem prostřednictvím moderních akvizičních technik.
  • Nabízíme kvalifikované technické služby v oblasti měření biologických signálů a analýzy dat, jakož i správu a dolování výzkumných dat.
  • Vývoj nových diagnostických technologií a nástrojů v neurologii a kardiologii.

Hlavní cíle

  • Výzkum různých frekvenčních složek v signálu EKG a jejich přínos v klinické praxi – vlastnosti prostorového a časového rozložení v komplexu QRS na různých frekvencích pomocí nových metod a technologií vysoko-frekvenčního EKG (UHF-ECG).
  • Analyzovat EEG vysokofrekvenční oscilace (HFO) a jeho význam ve fyziologii a patofyziologii epileptického mozku.
  • Výzkum šíření signálu EEG – mozkové konektivity ve fyziologii a patofyziologii u epilepsie a Parkinsonovy choroby.

Technologické vybavení

  • HiSeM Laboratories – speciální laboratoře pro měření vysoce citlivých biologických signálů, vybavené Faradayovými klecemi a speciálními akvizičními systémy určené pro místnosti s vysoce čistým prostředím (z hlediska elektromagnetického rušení).
  • Flexibilní laboratoře – laboratoře, kompletně vybavené pro kardio a neurodiagnostické metody a měření biologických signálů.
  • MI3 akviziční technologie – speciální, na míru vytvořený systém určený pro pokročilé získávání a monitorování elektrofyziologie v kardiologii a neurologii, zaměřený na synchronizovaný záznam různých biologických signálů, včetně kanálů digitálních, audio-video kanálů a přesné časové synchronizace.