Stroke

prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

E-mail: robert.mikulik@fnusa.cz
Tel: +420 543 184 080

Klíčová slova

Diagnóza mrtvice a akutní léčba, Logistika iktové péče, Simulační vzdělávání a povědomí o mrtvici, Kvalita péče po mrtvici a implementační výzkum, Preklinický výzkum, Neuroepidemiologie, Klinické studie

Výzkumné zaměření

 • Výzkumná činnost Cerebrovaskulárního výzkumného týmu zahrnuje vývoj a implementaci inovativních metod pro hodnocení, léčbu a prevenci akutní ischemické cévní mozkové příhody. Výzkumné portfolio je navrženo napříč translační osou od základní vědy po klinický výzkum a implementační výzkum. Důraz je kladen na translační přístup tak, aby poznatky získané základním výzkumem byly aplikovány a testovány v klinické praxi a následně převedeny do systému zdravotní péče a mezi populaci.
 • European Stroke Organisation, Švýcarsko
 • ANGELS Initative, celosvětový projekt podpory léčby mrtvice, Německo
 • University of Calgary, Kanada
 • Síť iktových center ve střední a východní Evropě
 • Simulační trénink a metodika – je určena pro iktové týmy a odborníky v iktové péči ke zlepšení logistiky trombolýzy a trombektomie prostřednicvím simulačního tréninku.
 • Systémové inženýrství /Vývoj softwaru a správa dat – široké zázemí ve vývoji, nasazení a podpoře vysoce výkonných výpočetních systémů pro výzkumné i komerční organizace (správa velkých dat, informační bezpečnost a kvantové výpočty).
 • Preklinický výzkum: vysoce sofistikované in vitro modely a modely malých zvířat s iktem pro testování nových rekanalizačních metod.
 • Webová platorma pro vzdělávání dětí a široké veřejnosti v rozpoznání příznaků mrtvice (HOBIT Project) snadno přenosné do zahraničí.
 • Koordinace klinických studií.

Hlavní cíle

 • Výzkum implementace léčby založené na důkazech.
 • Vývoj in vitro a animálního modelu po mrtvici pro testování nové diagnostiky (např. základní zobrazení trombu) a léčby (např. rekanalizační metody).
 • Identifikace lepších metod informovanosti o cévní mozkové příhodě, zahrnující program informující o mrtvici určený pro děti.

Technologické vybavení

 • Plně vybavená iktová jednotka s neurozobrazovacími přístroji: Dvouplošný angiografický systém, CT scanner, MRI scanner, Ultrazvukové přístroje (extrakraniální a transkraniální diagnostika onemocnění tepen), RTG zařízení s přímou digitalizací. Laboratoř nanofarmakologie NAPHARM je společným pracovištěm Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a FNUSA-ICRC:
 • NanoAssemblr – příprava kontrastních nanočástic pro zobrazování trombů a nádorů přes MRI. IT infrastruktura pro lékařské databáze a výzkum:
 • Klastr sestávající ze 4 vysoce výkonných CPU a GPU výpočetních pracovních stanic (HP Z840). Virtualizovaná serverová farma integrovaná se zabezpečenou nemocniční IT infrastrukturou. Vyhrazené PACS zařízení.