INTERVENTIONAL CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGY

Vracíme srdci správný rytmus

MUDr. Zdeněk Stárek

E-mail: zdenek.starek@fnusa.cz
Tel: +420 543 182 187

Klíčová slova

Srdeční Elektrofyziologie, Katétrová ablace arytmií, PEF Elektroporace, Testování aplikačních katétrů v animálním experimentu, Epikardiální přístupy, Regenrační strategie s využití kmenových buněk, Strojové učení k analýze EKG.

Výzkumné zaměření

 • Specializujeme se klinický a preklinický výzkum v oblasti intervenční kardiologie se zaměřením na efektivní a bezpečnou katetrizační léčbu arytmií.
 • Ve spolupráci s komerčními a akademickými partnery se věnujeme vývoji nových technologií pro katetrizační ablaci srdečních arytmií. Pomáháme posouvat znalosti v oblasti 3D zobrazování srdečních struktur, modalit pro srdeční elektrofyziologii a regeneračních strategií s využitím kmenových buněk.
 • Disponujeme vlastním vývojovým týmem, který poskytuje podporu při analýze dat, automatickém zpracování biologických signálů a využití modelů strojového učení v kardiologii.
 • Mezi naše dlouhodobé úspěchy patří patentovaná technologie pro ablaci pulzním elektrickým polem (Patent č. 308415) a společně s klinickou verifikací katétrů pro tuto technologii, na které spolupracujeme s Vysokým učením technickým v Brně.
 • S výzkumníky z Mayo Clinic, USA se náš tým věnoval vývoji katétrů pro epikardiální stimulaci, defibrilaci a ablaci srdeční tkáně v rámci chronických experimentů (Patent č. 11020589).

Hlavní cíle

 • Vývoj nových abalčních nástrojů – katetrů a generátorů ablační energie a jejich testování v animálním modelu.
 • Klinické studie ablačních stretegií pro srdeční arytmie a postupů ke zvyšování jejich bezpečnosti.

Technologické vybavení

 • STEREOTAXIS EPOCH™ – systém magnetické navigace katétrů –klinický výzkum
 • EnSite Precision, EnSite X a Carto 3 – 3D elektroanatomický mapovací systém
 • Katetrizační ablační systémy – radiofrekvenční ablace RFA, ablace Pulzním polem PEF, kryoablace, laserová ablace.
 • Implantační sál s kompletním vybavením.
 • Plně vybavený elektrofyziologický sál s novými technologiemi.