INTERVENČNÍ SRDEČNÍ ELEKTROFYZIOLOGIE

Vracíme srdci správný rytmus

MUDr. Zdeněk Stárek

Zaměření výzkumu
Výzkumný tým Intervenční srdeční elektrofyziologie je zaměřen na klinický výzkum navigace katetrů, 3D zobrazování srdečních struktur a integraci obrazu během ablace srdečních arytmií katetry. Naším hlavním cílem je testování prototypu katetru a jeho vývoj na animálních modelech, založený na spolupráci s výzkumníky z Mayo Clinic v USA. Tým ICE se dále zaměřuje na vývoj katetrů pro epikardiální stimulaci, defibrilace a ablace u chronických onemocnění a nových katetrů s přímou vizualizací ablované tkáně. Dalšími oblastmi jsou regenerační strategie bradyarytmií, využívající technologie kmenových buněk a nové způsoby ablace. Probíhá také výzkum mozkové vaskulatury s neurology a neurochirurgy. Magneticky navigovaný mikrokatetr se používá pro endovaskulární mapování hlubokých struktur mozku na animálních modelech, v budoucnu by pak mohl pomoci pacientům s epilepsií a zlepšit kvalitu mapování struktur mozku. Výzkumný tým ICE také provádí výzkum mikroRNA při fibrilaci síní.

Cíle výzkumu
• Vývoj nových katetrů a zařízení pro intervenční léčbu srdečních a mozkových onemocnění.
• Klinický výzkum navigace katetru, 3D zobrazování srdečních struktur a integrace obrazu při ablaci srdečních arytmií katetrem.
• Translační zaměření na kardiomyocyty odvozené z kmenových buněk a regenerační strategie.

Hlavní partneři
• Mayo Clinic, Rochester, USA
• Nemocnice Mount Sinai, New York, USA
• Herzzentrum Leipzig, Lipsko, Německo

Nabízené služby a odborné znalosti
• Testování katetru jak na lidských, tak na animálních modelech.
• Technická pomoc při animálních studiích zahrnujících zobrazovací a elektrofyziologické vybavení.
• Klinické hodnocení lidské elektrofyziologie.
• Nastavení registru.

Top publikace

  • Starek, Z., Lehar, F., Jez, J., Wolf, J., Kulik, T., Zbankova, A., Novak, M. Periprocedural 3D imaging of the left atrium and esophagus: comparison of different protocols of 3D rotational angiography of the left atrium and esophagus in group of 547 consecutive patients undergoing catheter ablation of the complex atrial arrhythmias. International Journal Of Cardiovascular Imaging. 2016 [Epub ahead of print].
  • NOVÁK, J., KRUŽLIAK, P., BIENERTOVÁ-VAŠKŮ, J., SLABÝ, O., NOVÁK, M. MicroRNA-206: a Promising Theranostic Marker. Theranostics. 2014, 4(2), 119-33.
  • Pesl M, Pribyl J, Acimovic I, Vilotic A, Jelinkova S, Salykin A, Lacampagne A, Dvorak P, Meli AC, Skladal P, Rotrekl V. Atomic force microscopy combined with human pluripotent stem cell derived cardiomyocytes for biomechanical sensing. Biosens Bioelectron. 2016, 28 (85), 751-757.
  • BULKOVÁ, V., FIALA, M., HAVRÁNEK, Š., ŠIMEK, J., ŠKŇOUŘIL, L., JANUŠKA, J., ŠPINAR, J., WICHTERLE, D. Improvement in Quality of Life After Catheter Ablation for Paroxysmal Versus Long-standing Persistent Atrial Fibrillation: A Prospective Study With 3-Year Follow-up. Journal of the American Heart Association. 2014, 3(4), e000881.
  • EBRILLE, E., KONEČNÝ, T., KONEČNÝ, D., SPACEK, R., JONES, P., AMBROZ, P., DESIMONE, C., POWELL, B., HAYES, D., FRIEDMAN, P., ASIRVATHAM, S. Correlation of Geomagnetic Activity With Implantable Cardioverter Defibrillator Shocks and Antitachycardia Pacing. Mayo Clinic Proceedings. 2015, 90(2), 202-208.

Další vybrané výsledky

Multi-Electrode Epicardial Pacing – Systems and methods for epicardial pacing using a percutaneously delivered bifurcated pacing lead that has multiple electrodes that are directionally insulated to prevent extracardiac stimulation, including prevention of phrenic stimulation. In addition, the devices, systems, and methods can be used for ablation, defibrillation, and/or defibrillation in combination with pacing. Invention is covered by US and PCT patent application.