VÝZKUM INTENZIVNÍ PÉČE

Zlepšujeme vyhlídky pro kriticky nemocné

MUDr. Pavel Suk, Ph.D.

 • Byla zahájena multicentrická studie zkoumající trénink respiračních svalů jako pre-habilitaci před plicními resekcemi; projekt je podpořen AZV.
 • Výzkum akutních a chronických změn imunitních buněk v sepsi ve spolupráci s týmem CMI.

Zaměření výzkumu
Výzkumný tým Výzkum intenzivní péče (INC) se zaměřuje na klinické, na pacienta zaměřené vyšetřování mechanismů vývoje, progrese a výsledků kritických nemocí. Spolupráce s několika preklinickými výzkumnými laboratořemi nám poskytuje široké možnosti pro translační vědecký přístup kombinací klinických s buněčnými a molekulárními daty. Díky spolupráci s týmem Buněčná a molekulární imunoregulace probíhal projekt zaměřený na imunologii sepse hladce a přinesl slibné výsledky. Jedním z našich cílů je testovat nové biomarkery kritických onemocnění. Proto zkoumáme několik cirkulujících látek a monocytových povrchových markerů v predikcích úmrtnosti pacientů, terapeutické odpovědi a nástupu komplikací. Naším sekundárním zaměřením je perioperační léčba a anesteziologický management u rizikových pacientů.

Cíle výzkumu

 • Přinášet nové poznatky o imunopatofyziologii sepse, septického šoku, MODS a SIRS, které by mohly potenciálně zlepšit léčbu kriticky nemocných pacientů a snížit jejich úmrtnost.
 • Vyvinout nové biomarkery kritických onemocnění, které by mohly lépe stratifikovat pacienty s nejvyšším rizikem a identifikovat jedince vhodné pro specificky cílenou terapii.
 • Přinést nová zjištění, která by mohla identifikovat pacienty se zvýšeným perioperačním rizikem a vyvinout vynikající přístupy k optimalizaci pacientů před, během a po operaci.

Hlavní partneři

 • Jan Frič – interní spolupráce (CMI, ICRC)
 • Marcela Vlková – interní spolupráce (Ústav alergologie a imunologie, FNUSA)
 • Jiří Pařenica – Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, CZ
 • Y.S. Prakash – Mayo Clinic, USA

Nabízené služby a odborné znalosti

 • Nábor kriticky nemocných pacientů, sběr a analýza klinických dat.
 • Spolupráce a odborné znalosti v oblasti intenzivní péče a perioperační medicíny.

Top publikace

 • Hortova-Kohoutkova M, Laznickova P, Bendickova K, De Zuani M, Andrejcinova I, Tomaskova V, Suk P, Sramek V, Helan M, Fric J.: Differences in monocyte subsets are associated with short-term survival in patients with septic shock. JCMM. 2020.
 • Bartman CM, Schiliro M, Helan M, Prakash YS, Linden D, Pabelick C.: Hydrogen sulfide, oxygen, and calcium regulation in developing human airway smooth muscle. FASEB J. 2020.
 • Hortová-Kohoutková M, Tidu F, De Zuani M, Šrámek V, Helán M, Frič J.: Phagocytosis–inflammation crosstalk in sepsis: new avenues for therapeutic intervention. Shock. 2020.
 • Parenica J, Kala P, Mebazaa A, Littnerova S, Benesova K, Tomandl J, Goldbergova M, Jarkovsky J, Spinar J, Tomandlova M, Dastych M, Ince C, Lokaj P, Helanova K, Helan M, Tesak M, Legrand M.: Activation of the nitric oxide pathway is strongly associated with the risk of acute kidney injury in patients with acute myocardial infarction. Cardiorenal Medicine. 2020.
 • Lukeš M, Helán M, Šrámek V, Pavlíkova J, Staffa R, Suk P.: Impact of contralateral carotid stenosis on brain tissue oxygenation during carotid endarterectomy. Cor et Vasa. 2019.
 • HARTMAN W, HELAN M, SMELTER D, SATHISH V, THOMPSON M, PABELICK C, JOHNSON B, PRAKASH Y.: Role of Hypoxia-Induced Brain Derived Neurotrophic Factor in Human Pulmonary Artery Smooth Muscle. PLoS ONE. 2015.
 • HELAN M, ARAVAMUDAN B, HARTMAN W, THOMPSON M, JOHNSON B, PABELICK C, PRAKASH Y.: BDNF secretion by human pulmonary artery endothelial cells in response to hypoxia. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. 2014.

Další vybrané výsledky

 • Changes in monocyte subsets could predict the worse outcome of septic shock patients.
 • Soluble Endoglin could predict mortality in septic shock patients.
 • Nitric oxide pathway biomarkers correlate with the risk of acute kidney injury in patients with acute myocardial infarction.
 • Functions of H2S on adult and fetal airway smooth muscle.
 • Role of Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) in hypoxic pulmonary artery endothelium and smooth muscle.