INTENSIVE CARE

Zlepšujeme vyhlídky pro kriticky nemocné

MUDr. Pavel Suk, Ph.D.

E-mail: pavel.suk@fnusa.cz
Tel: +420 543 183 537

Klíčová slova

Sepse, prehabilitace, oxidativní stres, farmakokinetika, intenzivní péče, perioperační péče.

Výzkumné zaměření

  • efektivita ventilace a prehabilitace u vysoce rizikových pacientů podstupujících resekci plic
  • oxidativní stres u pacientů při cévních operacích
  • biomarkery sepse a septického šoku
  • farmakokinetika u kriticky nemocných pacientů s orgánovou dysfunkcí nebo mimotělním oběhem

Hlavní cíle

  • zlepšení výsledků u vysoce rizikových chirurgických pacientů
  • hlubší poznání sepse s potenciálem zlepšení diagnostiky (nové biomarkery) a léčby
  • optimalizace farmakoterapie u kriticky nemocných pacientů

Technologické vybavení

  • mimotělní membránová oxygenace