VÝZKUM INTENZIVNÍ PÉČE

Zlepšujeme vyhlídky pro kriticky nemocné

MUDr. Pavel Suk, Ph.D.

 • Byla zahájena multicentrická studie zkoumající trénink respiračních svalů jako pre-habilitaci před plicními resekcemi; projekt je podpořen AZV.
 • Výzkum akutních a chronických změn imunitních buněk v sepsi ve spolupráci s týmem CMI.

Zaměření výzkumu
Tým „Intensive Care Research“ (INC) se primárně zaměřuje na klinický výzkum mechanismů uplatňujících se při vzniku a průběhu kritických stavů a na jejich mortalitě. Zavedená spolupráce s několika místními laboratořemi nám umožňuje translační výzkumný přístup a výhodnou symbiózu klinických a laboratorních dat. Díky spolupráci se skupinou „Cellular and Molecular Immunogerulation“ se podařilo rozběhnout slibný projekt zaměřený na Imunologii sepse, který již přinesl četné výsledky. Jedním z našich cílů je i vývoj nových biomarkerů kritického onemocnění. Proto testujeme několik cirkulujících a buněčných struktur v predikci mortality, odezvy na léčbu a incidenci komplikací. Sekundárním zájmem týmu je optimalizace perioreční péče a anesteziologického managementu rizikových nemocných.

Cíle výzkumu

 • Přinést nové poznatky o imunopatologii sepse, septického šoku, multiorgánového selhání a SIRS, které by do budoucna mohly pomoci zlepšit léčbu kriticky nemocných a snížit jejich mortalitu.
 • Otestovat nové biomarkery kritických stavů, které pomohou lépe stratifikovat nejrizikovější nemocné a identifikovat jedince, kteří budou pozitivně reagovat na specifickou cílenou terapii.
 • Přinést nové poznatky, které umožní lépe vyhledávat pacienty se zvýšeným perioperačním rizikem a vyvinout postupy k optimalizaci stavu pacientů před, během a po operačním výkonu.

Hlavní partneři

 • Jan Frič – interní spolupráce (CMI, ICRC)
 • Marcela Vlková – interní spolupráce (Ústav alergologie a imunologie, FNUSA)
 • Jiří Pařenica – Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, CZ
 • Y.S. Prakash – Mayo Clinic, USA

Nabízené služby a odborné znalosti

 • Selekce ICU pacientů, zařazení do studií, sběr klinických dat.
 • Spolupráce a expertíza na poli intenzivní medicíny.

Top publikace

 • Hortova-Kohoutkova M, Laznickova P, Bendickova K, De Zuani M, Andrejcinova I, Tomaskova V, Suk P, Sramek V, Helan M, Fric J.: Differences in monocyte subsets are associated with short-term survival in patients with septic shock. JCMM. 2020.
 • Bartman CM, Schiliro M, Helan M, Prakash YS, Linden D, Pabelick C.: Hydrogen sulfide, oxygen, and calcium regulation in developing human airway smooth muscle. FASEB J. 2020.
 • Hortová-Kohoutková M, Tidu F, De Zuani M, Šrámek V, Helán M, Frič J.: Phagocytosis–inflammation crosstalk in sepsis: new avenues for therapeutic intervention. Shock. 2020.
 • Parenica J, Kala P, Mebazaa A, Littnerova S, Benesova K, Tomandl J, Goldbergova M, Jarkovsky J, Spinar J, Tomandlova M, Dastych M, Ince C, Lokaj P, Helanova K, Helan M, Tesak M, Legrand M.: Activation of the nitric oxide pathway is strongly associated with the risk of acute kidney injury in patients with acute myocardial infarction. Cardiorenal Medicine. 2020.
 • Lukeš M, Helán M, Šrámek V, Pavlíkova J, Staffa R, Suk P.: Impact of contralateral carotid stenosis on brain tissue oxygenation during carotid endarterectomy. Cor et Vasa. 2019.
 • HARTMAN W, HELAN M, SMELTER D, SATHISH V, THOMPSON M, PABELICK C, JOHNSON B, PRAKASH Y.: Role of Hypoxia-Induced Brain Derived Neurotrophic Factor in Human Pulmonary Artery Smooth Muscle. PLoS ONE. 2015.
 • HELAN M, ARAVAMUDAN B, HARTMAN W, THOMPSON M, JOHNSON B, PABELICK C, PRAKASH Y.: BDNF secretion by human pulmonary artery endothelial cells in response to hypoxia. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. 2014.

Další vybrané výsledky

 • Změny populací monocytů mohou předpovídat mortalitu pacientů s septickém šoku.
 • Molekula „Soluble Endoglin“ může sloužit jako prognostický marker u pacientů v septickém šoku.
 • Markery funkčně spojené s NO korelují s mírou rizika vzniku AKI u pacientů s akutním infarktem myokardu.
 • Rozdíly ve funkci H2S na dospělém a fetálním hladkém svalu bronchu.
 • Vliv faktoru BDNF na plicní endotel a hladký sval během hypoxie.