KARDIOVIZE BRNO 2030

Juan Pablo Gonzalez Rivas, MD

E-mail: juan.gonzalez@fnusa.cz

Tel: +420 543 185 596

Klíčová slova

Prevence kardiovaskulárních onemocnění, populační studie, intervenční programy, odvykání kouření, fyzická aktivita, výživa.

Výzkumné zaměření

 • Sběr a analýza dat, publikování a popularizace relevantních epidemiologických a zdravotních výstupů zaměřených na kardiovaskulární a psychické rizikové faktory.
 • Spolupráce s dalšími mezinárodními výzkumnými institucemi (např. Mayo Clinic, Rochester, MN, USA; Mount Sinai, NU, NY, USA; Univerzita Karlova, Praha, Česká republika).
 • Návrh, realizace a vyhodnocení intervenčních programů zaměřených na snížení zátěže hlavních rizikových faktorů.
 • Vytvářet obchodní příležitosti, které přispějí k udržitelnosti instituce a podpoře zdraví populace.
 • Sledovat změny v informovanosti o rizikových faktorech kardiovaskulárních onemocnění pomocí diagnostických a laboratorních metod.
 • Přizpůsobit preventivní programy zaměřené na populaci a podporu zdravotní výchovy.
 • Stanovit doporučenou metodiku komunitních intervenčních programů.

Hlavní cíle

 • Zhodnotit kardiometabolické a kognitivní rizikové faktory a jejich determinanty v české populaci.
 • Realizovat a vyhodnotit populační i individuální intervence ve městě Brně, které povedou ke snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění a psychických rizikových faktorů. Cílový přenosný model bude replikován v dalších městech regionu.
 • Spolupracovat s výzkumníky ze zemí s nízkými a středními příjmy s cílem zlepšit porozumění komplexním vztahům mezi kardiometabolickými, psychickými a kognitivními rizikovými faktory.
 • Rozvíjet obchodní příležitosti zhodnocením nových technologií a poskytovat tak obyvatelům města Brna přístup k vysoce kvalitním vysledkům a programům.
 • Upevnit Kardiovizi jako přední evropské výzkumné centrum prevence kardiovaskulárních onemocnění.

Technologické vybavení

 • Bioimpedance InBody 370 – měření složení těla (pomocí bioimpedanční analýzy).
 • Pletysmograf Bod Pod – měření složení těla (pomocí metody AHP).
 • Ultrazvuk GE Vivid E9 (echokardiografie)
 • Ultrazvuk Essaote (tloušťka intima-media)
 • Smokerlyzer Bedfont – měření oxidu uhelnatého v dechu.
 • Skener BVI – měření tělesného objemu (Body Volume Index)
 • Vícekanálová celotělová impedanční pletysmografie – (MPM – Multichannel Pulsewave Monitor).
 • CAVI Fukuda Denshi – měření tuhosti cév