NONINVASIVE CARDIAC

IMAGING

doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D.

E-mail: roman.panovsky@fnusa.cz
Tel: +420 543 182 409

Klíčová slova

Kardiovaskulární magnetická rezonance, neinvazivní kardiologie, srdeční zobrazování.

Výzkumné zaměření

  • vývoj nových protokolů zobrazování srdce
  • identifikace nových zobrazovacích biomarkerů k predikci časné dysfunkce myokardu

Hlavní cíle

  • testování nového CMR protokolu ke zlepšení časného zachycení srdečního poškození u pacientů s Duchennovouu/Beckerovou svalovou dystrofií
  • prokázání, že CMR dokáže detekovat vyšší prevalenci a časnější stadia srdečního postižení u pacientů se sarkoidózou ve srovnání s běžně používanými metodami
  • nalézt nové CMR a laboratorní markery pro diagnostiku kardiotoxicity v oknologické skupině pacientů po kardiotoxické chemoterapii

Technologické vybavení

  • MR 1,5T Philips Ingenia
  • MR 3,0T GE DISCOVERY MR 750
  • Intellispace Discovery Portal
  • Tomtec Arena
  • SW Circle cvi42, v. 5.13