TRANSLAČNÍ VÝZKUM
V DĚTSKÉ ONKOLOGII

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Zaměření výzkumu
Personalizovaná přesná pediatrická onkologie využívá aktuální terapeutické přístupy ke zvýšení přežití a snížení dlouhodobé morbidity a následků nemoci a potřebných terapií. POTR se také zaměřuje na racionální začlenění nových protinádorových léků do dřívějších linií léčby na základě komplexní analýzy DNA, RNA a proteomické analýzy nádoru a pacienta jako hostitele. Stejně jako vytvoření funkčních regionálních modelů pro dlouhodobé sledování přechodu péče z pediatrických služeb pro dospělé jako platformy ke studiu dlouhodobých toxicit, rizikových faktorů a možných způsobů snížení zátěže při léčbě.

Cíle výzkumu

 • Personalizovaná přesná pediatrická onkologie založená na komplexním hodnocení nádoru a hostitele.
 • Snižování chorobnosti a úmrtnosti související s onemocněním a léčbou, studium dlouhodobých přežití a provádění studií mladistvých zvířat pro nové protinádorové léky.
 • Proteomický projekt CSF pro děti s mozkovými nádory a leukémií a NHL. Analýza možných biomarkerů.

Hlavní partneři

 • Lékařská univerzita ve Vídni, Vídeň, Rakousko
 • Floating Hospital for Children at Tufts Medical Center, Boston, MA, USA
 • AP-HM, Marseille, Francie

Nabízené služby a odborné znalosti

 • Unikátní a dobře charakterizovaná populace mladých dospělých – bývalých pediatrických onkologických pacientů, kteří jsou vystaveni riziku pozdní toxicity z nemoci a léčby, a kteří by měli být pečováni a dále studováni v mnoha oblastech, zejména v kardiologii, neurologii, endokrinologii, pulmonologie.
 • Navázána spolupráce s mezinárodními pediatrickými onkologickými centry v Evropě a USA.

Top publikace

 • PEARSO ANDREW D.J., ROSSIG C., LESA G., et al. Accelerate and European Medicines Agency Paediatric Strategy Forum for medicinal product development of checkpoint inihibitors for use in combination therapy in paediatric patients. European Journal of Cancer. 2020, 127, 52 – 66.
 • GASPAR N., MARSHALL LF, BINNER D., HEROLD R., ROUSSEAU R., BLANC P., CAPDEVILLE R., CARLEER J., COPLAND C, KERLOEGUEN Y, NORGA K, PACAUD L, SEVAUX MA, SPADONI C., STERBA J., LIGA F., Taube T., UTTENREUTHER-FISCHER M., CHIATO S., O´CONELL MA, GEORGE B., BlAY JY, SORIA JC, KAYE S., WULFF B., BURGIERÉS L., VASSAL G., PEARSON ADJ, Joint adolescent-adult early phase clinical trials to improve acces to new drugs for adolescents with cancer: proposals from the multi-stakeholder platform-ACCELARATE, Annals of Oncology. 2018, 766 – 771.
 • PEARSON ANDREW D.J., SCOBIE N., NORGA K., et.al. Accelerate and European Medicine Agency Paediatric Startegy forum for medicinal product development for mature B-cell malignancies in children,  European Journal of Cancer. 2019.
 • SKODA J., NERADIL J., ZAMBO I. STANICZKOVA, et. al., Serial Xenotransplantation in NSG Mice Promotes a Hybrid Epithelial/Mesenchymal Gene Expression Signature and Stemness in Rhabdomyosarcoma Cells. Cancers, 2020.
 • NOSKOVA H., KYR M., PAL K., et. al. Assesment of Tumor Mutational Burden in Pediatric Tumors by Real-Life Whole – Exome Sequencing and In Silico Simulation of Targeted Gene Panels: How the Choice of Method Could Affect the Clinical Decision ? Cancers, 2020.

Další vybrané výsledky

Establishment of the functional model of national and international cooperation enabling access to full range of personalized precision diagnostics for children with cancer and designation of international pediatric oncology study group around Brno – CEPOETA.org which in cooperation with CZECRIN is the platform to further study personalized, precision pediatric oncology.