PEDIATRIC ONCOLOGY TRANSLATIONAL RESEARCH

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

E-mail: jaroslav.sterba@fnusa.cz

Klíčová slova

Personalizovaná pediatrická onkologie, metronomická chemoterapie, dlouhodobé sledování pacientů po léčbě.

Výzkumné zaměření

 • Personalizovaná, precizní dětská onkologie využívající aktuální terapeuticko-diagnostické přístupy za účelem zvýšení přežití, snížení dlouhodobé morbidity a následků onemocnění a s tím spojených nezbytných léčebných terapií.
 • Racionální začleňování nových protinádorových léků do dřívějších linií léčby založené na komplexních DNA, RNA a proteomických analýzách nádoru pacienta.
 • Vytvoření funkčního regionálního modelu pro dlouhodobé sledování pacientů s přechodem péče z pediatrických služeb na dospělé, jako platformy pro studium dlouhodobých toxicit, rizikových faktorů a možných způsobů snížení léčebné zátěže.
 • Vytvoření a aktivní nábor pacientů v rámci akademických klinických studií souvisejících s výše uvedenou problematikou.
 • Navázání blízké spolupráce s mezinárodními centry dětské onkologie v Evropě a USA: Medical University of Vienna, Vienna, Austria, Floating Hospital for Children at Tufts Medical Center, Boston, MA, USA, AP-HM, Marseille, France, Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, UK
 • Vytvoření unikátního souboru s charakteristikou populací mladých dospělých – bývalých dětských onkologických pacientů, kteří jsou ohroženi pozdní toxicitou onemocnění. V rámci této populace vznikl projekt pro sledování a péči v mnoha oblastech, zejména kardiologie, neurologie, endokrinologie, pneumologie.

Hlavní cíle

 • Personalizované postupy při diagnostice a léčbě onkologických onemocnění v dětském a adolescentním věku s přihlédnutím na biologické a molekulární charakteristiky jednotlivých nádorů.
 • Snížení pozdních následků a úmrtnosti související s léčbou při studiu dlouhodobě přeživších a provádění studií nových protirakovinných léků na mladých zvířatech.
 • CSF proteomický projekt pro děti s mozkovými nádory a leukémií a NHL. Analýza možných biomarkerů.

Technologické vybavení

 • Hmotnostní spektrometrie – CSF proteomické analýzy
 • Fosfoproteomické zařízení – fosfoproteomické analýzy
 • Vysoce výkonná kapalinová chromatografie – analýzy vzorků