TRANSLAČNÍ VÝZKUM
V DĚTSKÉ ONKOLOGII

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Zaměření výzkumu
Personalizovaná přesná pediatrická onkologie využívá aktuální terapeutické přístupy ke zvýšení přežití a snížení dlouhodobé morbidity a následků nemoci a potřebných terapií. POTR se také zaměřuje na racionální začlenění nových protinádorových léků do dřívějších linií léčby na základě komplexní analýzy DNA, RNA a proteomické analýzy nádoru a pacienta jako hostitele. Stejně jako vytvoření funkčních regionálních modelů pro dlouhodobé sledování přechodu péče z pediatrických služeb pro dospělé jako platformy ke studiu dlouhodobých toxicit, rizikových faktorů a možných způsobů snížení zátěže při léčbě.

Cíle výzkumu

 • Personalizovaná přesná pediatrická onkologie založená na komplexním hodnocení nádoru a hostitele.
 • Snižování chorobnosti a úmrtnosti související s onemocněním a léčbou, studium dlouhodobých přežití a provádění studií mladistvých zvířat pro nové protinádorové léky.
 • Proteomický projekt CSF pro děti s mozkovými nádory a leukémií a NHL. Analýza možných biomarkerů.

Hlavní partneři

 • Lékařská univerzita ve Vídni, Vídeň, Rakousko
 • Floating Hospital for Children at Tufts Medical Center, Boston, MA, USA
 • AP-HM, Marseille, Francie

Nabízené služby a odborné znalosti

 • Unikátní a dobře charakterizovaná populace mladých dospělých – bývalých pediatrických onkologických pacientů, kteří jsou vystaveni riziku pozdní toxicity z nemoci a léčby, a kteří by měli být pečováni a dále studováni v mnoha oblastech, zejména v kardiologii, neurologii, endokrinologii, pulmonologie.
 • Navázána spolupráce s mezinárodními pediatrickými onkologickými centry v Evropě a USA.

Top publikace

 • THOMPSON, E.M., HIELSCHER, T., BOUFFET, E., REMKE, M., et al. Prognostic value of medulloblastoma extent of resection after accounting for molecular subgroup: a retrospective integrated clinical and molecular analysis. Lancet Oncology. 2016 [Epub ahead of print].
 • MORRISSY, A. S., GARZIA, L., SHIH, D. J. H., ZUYDERDUYN, S., et al. Divergent clonal selection dominates medulloblastoma at recurrence. Nature. 2016, 529(7586), 351-357.
 • NERADIL, J., PAVLASOVA, G., SRAMEK, M. KYR, M., et al. DHFR-mediated effects of methotrexate in medulloblastoma and osteosarcoma cells: The same outcome of treatment with different doses in sensitive cell lines. Oncology Reports. 2015, 33(5), 2169-2175.
 • NORTHCOTT, P. A., LEE, C., ZICHNER, T., STUETZ, A. M., et al. Enhancer hijacking activates GFI1 family oncogenes in medulloblastoma. Nature. 2014, 511(7510), 428-434.
 • ZAPLETALOVA, D., N. ANDRE, L. DEAK, M. KYR, et al. Metronomic Chemotherapy with the COMBAT Regimen in Advanced Pediatric Malignancies: A Multicenter Experience. Oncology. 2012, 82(5), 249-260.

Další vybrané výsledky

Vytvoření funkčního modelu národní a mezinárodní spolupráce umožňujícího přístup k celé škále personalizované precizní diagnostiky pro děti s nádorovým onemocněním a označení mezinárodní studijní skupiny dětské onkologie kolem Brna – CEPOETA.org, která je ve spolupráci s CZECRIN platformou pro další studium personalizované precizní dětské onkologie.