CELL AND TISSUE REGENERATION

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

E-mail: ales.hampl@fnusa.cz

Klíčová slova

Pluripotentní kmenové buňky, embryonální kmenové buňky, tkáňové kmenové buňky, genomická stabilita, řízení buněčného cyklu a diferenciace, tkáňové inženýrství, bioaktivní materiály, autentikace buněk.

Výzkumné zaměření

 • Studujeme vlastnosti různých typů kmenových buněk se zřetelem na jejich využití v biomedicíně. Konkrétně zkoumáme:
 • genetickou a genomickou stabilitu kmenových buněk
 • úlohu regulátorů buněčného cyklu a nekódujících RNA v regulaci pluripotence a diferenciace
 • faktory, které ustanovují niche kmenových buněk, včetně interakcí s extracelulární matrix
 • Vyvíjíme technologie pro:
 • tvorbu biokompatibilních nosičů pro kmenové buňky a jejich deriváty
 • diferenciaci kmenových buněk do konkrétních tkáňových typů, např. plicních epiteli nebo derivátů neurální lišty.
 • přípravu buněčných produktů v cGMP standardech
 • Jsme zapojeni do tvorby mezinárodních standardů pro etickou a bezpečnou práci s kmenovými buňkami prostřednictvím International Stem Cell Forum a International Stem Cell Banking Initiative, Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko, University of Newcastle, Newcastle, UK a Stem Cell Institute, MRC, Cambridge, UK

Hlavní cíle

 • Ustanovení linií lidských embryonálních kmenových buněk a studium jejich funkčních vlastností
 • Porozumění a cílené ovlivňování biologických vlastností různých typů lidských pluripotentních (tkáňových, indukovaných, embryonální) kmenových buněk s cílem jejich bezpečné aplikace v biomedicíně

Technologické vybavení

 • BioScaffolder 3.1 (GESIM, Germany) – printing of wide variety of 3D structures in micrometer dimensions, also with live cells.
 • VEVO 2100 – high-frequency, high-resolution digital imaging platform with linear array technology and Color Doppler Mode for small animals.
 • ImageXpress Micro XL (Molecular Devices, USA) – epifluorescence live cell imaging microscopy with high content screening capability.
 • ImageXpress Ultra (Molecular Devices, USA) – confocal microscopy with high content screening capability.