REGENERACE BUNĚK A TKÁNÍ

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Zaměření výzkumu

Cílem výzkumu týmu Regenerace buněk a tkání je zkoumat vlastnosti lidských kmenových buněk, které jsou relevantní pro jejich využití v biomedicíně. Zvláštní pozornost je věnována pluripotentním kmenovým buňkám, jak embryonálním, tak indukovaným, ale studovány jsou také typy dospělých kmenových buněk. Mezi biologické jevy, které jsou studovány, patří zejména: a) genomická stabilita kmenových buněk z důvodu jejich důležitosti pro bezpečnost v potenciálních klinických aplikacích, b) role regulátorů buněčného cyklu a nekódujících RNA při vytváření a udržování diferencovaných fenotypů a také v pluripotence ac) účinky extracelulárních biologických domén na chování kmenových buněk s důrazem na jejich příspěvek k vytvoření specializovaných prostředí. Velké úsilí je také věnováno porozumění interakcím kmenových buněk s extracelulárními matricemi a vývoji metodik pro podporu růstu buněk v upravených lešeních, stejně jako diferenciaci kmenových buněk k definovaným liniím somatických buněk (např. epitelu dýchacích cest).

Cíle výzkumu

• Hodnocení účinků distribuce regulačních biodomén na chování buněk s využitím přístupu „molekulárního trávníku“.

• Stanovení linií lidských embryonálních kmenových buněk klinického stupně (kvalita GMP) a jejich funkční hodnocení.

• Pochopení a manipulace s biologickými vlastnostmi lidských pluripotentních kmenových buněk, které jsou relevantní pro jejich aplikaci na klinikách.

Hlavní partneři

• Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko

• University of Newcastle, Newcastle, Velká Británie

• Stem Cell Institute, MRC, Cambridge, Velká Británie

• Oslo University Hospital, Oslo, Norsko

Nabízené služby a odborné znalosti
Živá buněčná zobrazovací mikroskopie; transmisní a skenovací elektronová mikroskopie; fenotypizace kmenových buněk; založení, množení a diferenciace lidských pluripotentních kmenových buněk; otisky prstů buněk založené na hmotnostní spektrometrii.

Top publications

Other selected results

  • Contribution to understanding of why and how human embryonic stem cells may develop abnormalities to their genome. These findings create theoretical grounds for development of strategies for safe clinical application of stem cells.
  • Unraveling of non-coding RNAs that contribute to establishment of cell properties that are typical for pluripotent stem cells. These findings may help to develop strategies for driving cells towards particular functional somatic phenotypes.
  • Development of methodologies for authentication of cells using mass spectrometry and non-linear analysis by neural networks.