BUNĚČNÁ SIGNALIZACE

Dešifrujeme buněčné signály

Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

Zaměření výzkumu
Údržba tkáňové homeostázy závisí na extracelulárních signálech, které řídí základní funkce buněk. Receptorové tyrosinkinázy (RTK) představují hlavní molekulární nástroje takové komunikace mezi buňkami. Důležitost RTK je dále zdůrazněna důkazy o jejich patologických funkcích, přičemž více než 80 lidských patologií je spojeno se změnami v genech RTK, včetně rakoviny, vývojových poruch a metabolických syndromů. Náš výzkum se zaměřuje na několik málo známých oblastí funkcí RTK, jako je složení proteinových komplexů asociovaných s aktivovanými RTK na buněčné membráně, povaha efektorů využívaných RTK k regulaci specifických funkcí buněk, mechanismy, kterými RTK interagují s primárními signalizace řasinek a morfogenů a molekulární patologie kosterních poruch způsobených mutacemi RTK.

Cíle výzkumu

• Rozluštit mechanismus primární regulace řasinek pomocí RTK.

• Určit rozsah transaktivace mezi lidskými RTK. “

• Vyvinout nové způsoby léčby chondrodysplazií souvisejících s FGFR3.

Top publikace

  • GUDERNOVA, I., FOLDYNOVA-TRANTIRKOVA, S., EL GHANNAMOVA, B., FAFILEK, B., VARECHA, M., BALEK, L., HRUBA, E., JONATOVA, L., JELINKOVA, I., BOSAKOVA, M., TRANTIREK, L., MAYER, J., KREJCI, P. One reporter for in-cell activity profiling of majority of protein kinase oncogenes. eLife. 2017, 6, e21536.
  • TAYLOR, S., KUNOVA BOSAKOVA, M., VARECHA, M., BALEK, L., BARTA, T., TRANTIREK, L., JELINKOVA, I., DURAN, I., VESELA, I., FORLENZA, K., MARTIN, J., HAMPL, A., BAMSHAD, M., NICKERSON, D., JAWORSKI, M., SONG, J., WAN KO, H., COHN, D., KRAKOW, D., KREJCI, P. An inactivating mutation in intestinal cell kinase, ICK, impairs hedgehog signalling and causes short rib-polydactyly syndrome. Human Molecular Genetics. 2016, 25, 3998-4011.
  • MERRILL AE., SARUKHANOV A., KREJCI P., IDONI B., CAMACHO N., ESTRADA KD., LYONS KM., DEIXLER H., ROBINSON H., CHITAYAT D., CURRY CJ., LACHMAN RS., WILCOX WR., KRAKOW D. Bent bone dysplasia-FGFR2 type, a distinct skeletal disorder, has deficient canonical FGF signaling. American Journal of Human Genetics. 2012, 90, 550-7.
  • WANG Y., ZHOU X., OBEROI K., PHELPS R., COUWENHOVEN R., SUN M., REZZA A., HOLMES G., PERCIVAL CJ., FRIEDENTHAL J., KREJCI P., RICHTSMEIER JT., HUSO DL., RENDL M., JABS EW. p38 Inhibition ameliorates skin and skull abnormalities in Fgfr Beare-Stevenson mice. Journal of Clinical Investigation. 2012, 122, 2153-64.
  • SCUTO A., KREJCI P., POPPLEWELL L., WU J., WANG Y., KUJAWSKI M., KOWOLIK C., XIN H., CHEN L., WANG Y., KRETZNER L., YU H., WILCOX WR., YEN Y., ROMAN S., JOVE R. The novel JAK inhibitor AZD1480 blocks STAT3 and FGFR3 signaling, resulting in suppression of human myeloma cell growth and survival. Leukemia. 2011, 25, 538-50.

Další vybrané výsledky

  • Development of novel reporter tools for in-cell RTK activity profiling.
  • Unraveling the mechanism of lethal ciliopathy caused by mutation in ICK kinase.
  • Elucidation of mechanism of action of FGF tyrosine kinase inhibitors in skeletal dysplasia.
  • Description of a novel human genetic condition, Bent Bone Dysplasia-FGFR2 type, caused by defective FGFR2 signaling.
  • Characterization of a novel inhibitor of FGFR and JAK kinases in multiple myeloma.