CELL SIGNALING

Dešifrujeme buněčné signály

Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

E-mail: pavel.krejci@fnusa.cz

Klíčová slova

Signalizace morfogenů, receptorové tyrosinové kinázy, genetika poruch růstu kostí, primární cilia, fibroblast růstový faktor, achondroplázie, vývoj léčiv, relokalizace.

Výzkumné zaměření

  • Udržování tkáňové homeostázy závisí na extracelulárních signálech, které řídí základní buněčné funkce. Receptorové tyrosinkinázy (RTK) představují hlavní molekulární nástroje takové komunikace mezi buňkami. Význam RTK je dále zdůrazněn důkazy o jejich funkci při onemocnění, s více než 80 lidskými patologiemi spojenými se změnami genů RTK, včetně nádorových onemocnění, vývojových poruch a metabolických syndromů. Náš výzkum se zaměřuje na několik málo známých oblastí RTK funkce, jako je složení proteinových komplexů spojených s aktivovanými RTK na buněčné membráně, povaha efektorů využívaných RTK k regulaci specifických buněčných funkcí, mechanismy, kterými RTK interagují s primární cilií, a molekulární patologie kosterních poruch způsobených mutacemi v RTK.

Hlavní cíle

  • Mechanismy regulace cilií pomocí RTK.
  • Transaktivace mezi lidskými RTK.
  • Léčba chondrodysplasií souvisejících s mutacemi v FGFR3.

Technologické vybavení

  • Konfokální mikroskop, chromatografický systém FPLC.