EPIGENETICS, METABOLISM AND AGING

Pochopení epigenetiky pro zdravé stárnutí

Manlio Vinciguerra, Ph.D., MSc

E-mail: manlio.vinciguerra@fnusa.cz
Tel: +420 511 158 277

Klíčová slova

Epigenetika; metabolismus; stárnutí.

Výzkumné zaměření

 • Studium histonových sestřihových variant histonu macroH2A1 (macroH2A1.1 a macroH2A1.2) jako energetických sensorů a onkogenů u mnoha typů nádorových onemocnění a jejich funkce během buněčného přeprogramování při indukci pluripotentních buněk.
 • Porozumění úloze omlazujícího faktoru zvaného Growth Differentiation Factor 11 (GDF11) v metabolismu živin u myší, který byl identifikovaného pomocí parabiotického screeningu
 • Studium nových alelických variant epigenetického modifikátorového proteinu SIRT6, který je zapojen do procesů ovlivňující délku života, jak bylo prokázáno v populaci Ashkenázských židů.

Hlavní cíle

 • Studium epigenetických izoforem makroH2A1 a složek DNA opravných mechanismů u endoteliálních buněk přeprogramovaných na indukované pluripotentní kmenové buňky (iPSC).
 • Odhalení vedlejších účinků „faktoru mládí“ GDF11 u obézních myší a lidí.
 • Zkoumání role alelických variant proteinu SIRT6 spojených s dlouhověkostí v metabolism jaterních buněk.

Technologické vybavení

 • Laboratorní vybavení pro třídění a analýzu buněk a charakterizací tkání:
 • Průtoková cytometrie
 • Buněčný sorter
 • Multiphotonový mikroskop
 • Magnetický buněčný separátor – zvládnutí složitosti buněčného zpracování
 • Automatický analyzátor buněk