MECHANOBIOLOGY OF DISEASE

Zkoumáme mechanismy života a nemocí

Giancarlo Forte, Ph.D.

E-mail: giancarlo.forte@fnusa.cz
Tel: +420 511 158 278

Klíčová slova

Patologická mechanobiologie, srdeční patologie, kardiomyocyty, iPSC, 3D organoidy, rakovina.

Výzkumné zaměření

  • Skupina Mechanobiology of Disease (MBD) je zaměřena na výzkum poruch kardiovaskulárního systému s využitím tkáňových a buněčných modelů, na kterých vědci odhalují mechanobiologické změny doprovázející patologické stavy v průběhu stárnutí, rozvoje srdečních chorob a rakoviny. Pracovní hypotézou skupiny MBD je zjištění, že defekty senzorického aparátu, jímž buňky vnímají, a tedy reagují na vnější mechanické podněty – „mechanosnímací aparát; mochanozom“ – přispívají k patologiím spojeným se stárnutím.
  • S využitím moderních přístupů mikrofluidiky a technologie mikrovzorování výzkumníci MBD modifikují jednotlivé komponenty mechanozomu dospělých srdečních buněk pocházejících ze srdeční tkáně pacientů se srdečními chorobami, ale také pluripotentních kmenových buněk a kardiomyocytů z nich diferencovaných, a sledují zde efekty vedoucí ke změnám jeho funkce. Mezi další významné nástroje které při studiu používáme patří pokročilé zobrazovacích metody, separace jednotlivých typů buněk podle vybraných parametrů a detailní analýzy na úrovni genové exprese a proteinů.

Hlavní cíle

  • Charakterizace potenciálních buněčných mechanosensorů, které se mohou účastnit při vzniku srdečních patologií ale sloužit také jako vhodné jako biomarkery onemocnění.
  • Identifikace nových molekulárních procesů zapojených do získávání srdečního fenotypu.
  • Vytváření cenných in vitro modelů srdečních chorob.

Technologické vybavení

  • Laboratorní vybavení pro třídění buněk, analýzu a charakterizaci tkání:
  • Průtokový cytometr, třídič buněk, multifotonový mikroskop, magnetický separátor buněk, bioreaktory a přístroje pro dynamickou stimulaci a smršťování srdečních buněk, mikrofluidní zařízení, konfokální laserový skenovací mikroskop vhodný pro živé zobrazování, konfokální mikroskop se zvýšeným rozlišením, systém PCR v reálném čase a elektroforetické vybavení.