MEDICINÁLNÍ CHEMIE

doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.

Zaměření výzkumu
Výzkum v naší laboratoři se zaměřuje na vývoj syntetických metod a strategií pro přípravu strukturně netriviálních malých molekul pro aplikace v biomedicínském výzkumu. Náš projekt konkrétně zahrnuje: • Vývoj silných inhibitorů určitých „nerutinních“ kináz (CLK, HIPK). • Syntézu nových modulátorů adenylylcykláz na bázi forskolinu. • Inhibitory identifikace vybraných opravných drah DNA (nukleázy Mre11 a Mus81). • Přípravu nových malých molekulárních sond diferenciace buněk a fluorescenčních sond pro biologické systémy.

Cíle výzkumu

• Celková syntéza nových analogů forskolinu a testování jejich aktivity proti lidským adenylylcyklázám.

• Vývoj SAR kolem stávajících patentovaných inhibitorů nukleáz MRE11 a Mus81; identifikace sub-mikromolárních inhibitorů.

• Syntéza a biologické profilování nových karbocyklických C-nukleosidů.

Hlavní partneři

• Max Planck Institute for Molecular Physiology, Dortmund, Německo

• University of Oxford, Oxford, Velká Británie

• University of Oslo, Oslo, Norsko

Nabízené služby a odborné znalosti

• Organická syntéza nízkomolekulárních organických sloučenin střední složitosti.

• Medicinální chemie – optimalizace prvních vstupů.

• Separace racemických směsí pomocí HPLC na chirální stacionární fázi v semipreparativním měřítku.

Top publikace

  • VOJÁČKOVÁ, P.; MICHALSKA, L.; NEČAS, M.; SHCHERBAKOV, D.; BOTTGER, E. C.; ŠPONER, J.; ŠPONER, J.; ŠVENDA, J. A Stereocontrolled Synthesis of (−)-Bactobolin A. J. Am. Chem. Soc. 2020142, 7306.
  • BOUDNÝ, M.; ZEMANOVÁ, J.; KHIRSARIYA, P.; BORSKÝ, M.; VERNER, J.; ČERNÁ, J.; OLTOVÁ, A.; ŠEDA, V.; MRÁZ, M.; JAROŠ, J.; Kašparková, M.; Jašková, Z.; Spunarová, M.; Brychtová, Y.; Souček, K.; Drápela, S.; Mayer, J.; Paruch, K.; Trbušek, M. Novel Chk1 inhibitor MU380 exhibits significant single-agent activity in TP53-mutated chronic lymphocytic leukemia cells. Haematologica 2019104, 2443.
  • NĚMEC, V.; HYLSOVÁ, M.; MAIER, L.; FLEGEL, J.; SIEVERS, S.; ZIEGLER, S.; SCHRÖDER, M. BERGER, B.-T.; CHAIKUAD, A.; VALČIKOVÁ, B.; ULDRIJAN, S.; DRÁPELA, S.; SOUČEK, K.; WALDMANN, H.; KNAPP, S.; PARUCH, K. Furo[3,2-b]pyridine: A novel privileged scaffold for highly selective kinase inhibitors and effective modulators of the Hedgehog pathway. Angew. Chem. Int. Ed. 201958, 1062.
  • HAVEL, Š.; KHIRSARIYA, P.; AKAVARAM, N.; PARUCH, K.; CARBAIN, B. Preparation of 3,4-substituted-5-aminopyrazoles and 4-substituted-2-aminothiazoles. J. Org. Chem. 201883, 15380.
  • VOJÁČKOVÁ, P.; ChALUPA, D.; PRIEBOJ, J.; NEČAS, M.; ŠVENDA, J. Enantioselective Conjugate Additions of 2-Alkoxycarbonyl-3(2H)-furanones. Org. Lett. 2018, 20, 7085.

Další vybrané výsledky

Substituted furo [3,2-b]pyridines – new compounds with targeted biological activity which effectively inhibit the activity of PIM kinases. PIM kinases are proteins whose overproduction is characteristic for prostate cancer cells, and some forms of leukemia and lymphomas. Compounds can be used for prostate cancer treatment. The compounds are covered by Czech patentCZ 305472.