NEUROVĚDY A STÁRNUTÍ V TRANSLAČNÍ MEDICÍNĚ

To transport, or not to transport, that is the axon.

Gorazd Bernard Stokin, Ph.D., MD

Zaměření výzkumu
Tým Neurovědy a stárnutí v translační medicíně (TAP) si klade za cíl prohloubit naše chápání stárnutí a poruch souvisejících s věkem, zejména těch neurodegenerativních. TAP se zaměřuje na porozumění procesů v oblasti mezi fyziologickým stárnutím a preklinickými a časnými symptomatickými neurodegenerativními poruchami, jako je Alzheimerova choroba. Je zajímavé, že traumatické poranění mozku napodobuje mnohé z rysů stárnutí a časné symptomy Alzheimerovy choroby. TAP využívá svých klinických i základních vědeckých poznatků a zkušeností k tomu, aby přinesl další pokrok ve své specifické oblasti výzkumu, která nás zajímá. Důkladné pochopení behaviorální a kognitivní neurologie je spojeno s kmenovými buňkami a zvířecími modely stárnutí a neurodegenerace, se zvláštním důrazem na synaptické a axonální změny.

Cíle výzkumu
• Identifikace nejranějších změn stárnutí a neurodegenerace.

• Pochopení mechanismu stárnutí a neurodegenerace.

• Generování neuronových a gliových linií odvozených z lidských kmenových buněk pro řešení stárnutí a neurodegenerace.

Hlavní partneři

• Mayo Clinic, Rochester, MN, USA

• University of California, San Diego, CA, USA

• University of Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

Nabízené služby a odborné znalosti

• Behaviorální a kognitivní testování.

• Zobrazování in vivo v reálném čase.

• Produkce neuronových a gliových linií odvozených z lidských kmenových buněk.

• Automatické hodnocení imunochemie.

Top publikace

  • STOKIN, G.B., POPOVIĆ, M., GELPI, E., KOGOJ, A., DALMAU, J., GRAUS, F. Neuropathologicalfeaturesof anti-Dipeptidyl-Peptidase-LikeProtein-6 antibodyencephalitis. Neurology. 2015,84(4), 430-432.
  • MELLONE, M., KESTORAS, D., ANDREWS, M.R., DASSIE, E., CROWTHER, R.A., STOKIN, G.B., TINSLEY, J., HORNE, G., GOEDERT, M., TOLKOVSKY, A., SPILLANTINI, M.-G. Tau PathologyisPresentIn Vivoand DevelopsIn Vitro in Sensory NeuronsfromHuman P301S TauTransgenicMice A System forScreeningDrugsagainstTauopathies. Progressive tau pathology and axonopathyin vivoand in cultureofadult sensory neuronsexpressing P301S human tau. JournalofNeuroscience. 2013, 33(46), 18175-18189.
  • ZERR, I., KALLENBERG, K., SUMMERS, D.M., ROMERO, C., TARATUTO, A., HEINEMANN, U., BREITHAUPT, M., VARGES, D., MEISSNER, B., LADOGANA, A., SCHUUR, M., HAIK, S., COLLINS, S.J., JANSEN, G.H., STOKIN, G.B., PIMENTEL, J., HEWER, E., COLLIE, D., SMITH, P., ROBERTS, H., BRANDEL, J.P., VAN DUIJN, C., POCCHIARI, M., BEGUE, C., CRAS, P., WILL, R.G., SANCHEZ, JUAN P. UpdatedclinicaldiagnosticcriteriaforsporadicCreutzfeldt Jakob disease. Brain. 2009, 132(10), 2659-2668.
  • STOKIN, G. B. AND L. S. B. GOLDSTEIN. Axonal transport and Alzheimer’s disease. Annual Review of Biochemistry. 2006, 75, 607-627.
  • STOKIN, G. B., C. LILLO, T. L. FALZONE, R. G. BRUSCH, et al. Axonopathy and transport deficits early in the pathogenesis of Alzheimer’s disease. Science. 2005, 307(5713), 1282-1288.

Další vybrané výsledky

  • Development of a transcriptome/proteome database to Alzheimer´s disease.
  • Generation of a novel method to development of human stem cells derived neuronal and glial lineages.
  • Designing innovative approaches to real time in vivo imaging.