TRANSLATIONAL NEUROSCIENCE AND AGING PROGRAM

To transport, or not to transport, that is the axon.

Gorazd Bernard Stokin, Ph.D., MD

E-mail: gorazd.stokin@fnusa.cz
Tel: +420 543 181 160

Klíčová slova

Stárnutí, Alzheimerova choroba, Traumatické poranění mozku, Poranění mozku, Kmenové buňky, Axonální transport.

Zaměření výzkumu
Tým Neurovědy a stárnutí v translační medicíně (TAP) si klade za cíl prohloubit naše chápání stárnutí a poruch souvisejících s věkem, zejména těch neurodegenerativních. TAP se zaměřuje na porozumění procesů v oblasti mezi fyziologickým stárnutím a preklinickými a časnými symptomatickými neurodegenerativními poruchami, jako je Alzheimerova choroba. Je zajímavé, že traumatické poranění mozku napodobuje mnohé z rysů stárnutí a časné symptomy Alzheimerovy choroby. TAP využívá svých klinických i základních vědeckých poznatků a zkušeností k tomu, aby přinesl další pokrok ve své specifické oblasti výzkumu, která nás zajímá. Důkladné pochopení behaviorální a kognitivní neurologie je spojeno s kmenovými buňkami a zvířecími modely stárnutí a neurodegenerace, se zvláštním důrazem na synaptické a axonální změny.

Cíle výzkumu
• Identifikace nejranějších změn stárnutí a neurodegenerace.

• Pochopení mechanismu stárnutí a neurodegenerace.

• Generování neuronových a gliových linií odvozených z lidských kmenových buněk pro řešení stárnutí a neurodegenerace.

Hlavní partneři

• Mayo Clinic, Rochester, MN, USA

• University of California, San Diego, CA, USA

• University of Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

Nabízené služby a odborné znalosti

• Behaviorální a kognitivní testování.

• Zobrazování in vivo v reálném čase.

• Produkce neuronových a gliových linií odvozených z lidských kmenových buněk.

• Automatické hodnocení imunochemie.