ANIMÁLNÍ CENTRUM

MVDr. Eva Odehnalová

Hlavní zaměření
Animální centrum (AC)  je výzkumné zařízení, které chce poskytovat znalosti, know-how a technologie špičkovému výzkumu in vivo.
AC podporuje další výzkumné týmy od experimentálního designu po praktické postupy, včetně pomoci při přípravě projektů pokusů až po úroveň schválení projektu hodnocení příslušnou resortní odbornou komisí pro schvalování projektů pokusů na zvířatech.
AC se zaměřuje na standardizaci ustájení zvířat a experimentálních postupů podle evropské a národní legislativy a předpisů (např. FDA a MHRA).
Věříme, že dobrých a reprodukovatelných údajů lze dosáhnout, pouze pokud bude splněno optimální zdraví a dobré životní podmínky zvířat.

Cíle

• Naplňování politiky 3R ve výzkumu in vivo
• Zpřesnění experimentálních postupů se zavedením procesu systematického přezkumu
• Dodržování stávajících právních předpisů a standardů v preklinickém výzkumu
• Důkladná péče o dobré životní podmínky pokusných zvířat

Nabízené služby a odborné znalosti

• Dohled a provádění experimentálních postupů na modelech hlodavců a prasat
• Návrh experimentálních postupů preklinického výzkumu: testování chování hlodavců, metabolismu a fyziologie in vivo; výzkum srdeční elektrofyziologie a neurologie
• Pomoc a podpora při procesu schvalování projektů zkoušek

Hlavní partneři

  • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
  • Institute of Molecular and Translational Medicine; Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
  • Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
  • Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno
  • Vienna Biocenter Core Facilities GmbH, Vienna, Rakousko
  • Medical University of Vienna, Vienna, Rakousko
  • Medical Center Utrecht, Utrecht, Nizozemsko
  • Stereotaxis, Inc, St. Louis, USA