ANIMAL CENTER

MVDr. Eva Odehnalová

E-mail: eva.odehnalova@fnusa.cz
Tel: +420 543 185 437

Objednání služeb

Pro objednání služeb prosím kontaktujte vedoucí CF emailem.

Zaměření CF

 • AC je core facilita poskytující odborné znalosti, know-how technologických postupů i potřebné technologické vybavení pro špičkový in vivo výzkum realizovaný na zvířecích modelech
 • AC pracuje na modelech velkých (prasata) a malých (myši, potkani) zvířat
 • AC podporuje ostatní výzkumné týmy od počátečního návrhu designu experimentu, při přípravě projektu pokusů a v průběhu jejich schvalování, až po vlastní realizaci konrétního experimentu
 • AC se zaměřuje na standardizaci experimentálních postupů v souladu s evropskou i vnitrostátní legislativou
 • Dodržování politiky 3R v in vivo výzkumu
 • Věříme, že vynikajících vědeckých výsledků lze dosáhnout pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky wellfare

Nabízené služby

 • odborné konzultace při přípravě designu animálního experimentu
 • podpora při přípravě potřebného projektu pokusu
 • pomoc v průběhu schvalovacího procesu daného experimentu Odbornou komisí a příslušným ministerstvem
 • realizace experimentu
 • zajištění potřebného personálu i technologické vybavení
 • zpracování výsledků dle předchozí domluvy
 • zpracování protokolů u průběhu pokusu pro příslušné ministerstvo
 • spolupráce na vědeckém i kontrahovaném výzkumu dle požadavků zadavatele

Technologické vybavení

 • Vybavení pro elektrofyziologické výkony na srdci: ENSITE 3D NavX, RF generátor, stimulátor pro elektrofyziologii, Systém mapovací elektroanatomický 3D pro navigaci katerů v srdci II Typ: Carto 3 System,
 • Přístroj ultrazvukový diagnostický-intrakardiální Typ: Vivid i, Přístroj ultrazvukový diagnostický Typ: Vivid 7 Dimension
 • Přístroj RTG pojízdný – C rameno
 • Přístroj anesteziologický Typ: Aespire 7900
 • Systém multifunkční zobrazovací IN VIVO
 • Noninvasive blood pressure measurement CODA8, Kent Scientific
 • Noninvasive ECG TUNNEL, Emka TECHNOLOGIES
 • IntelliCage, PhenoMaster, MotoRater, Multi Conditionining Systém
 • Stellar Telemetry System pro hlodavce