CENTER FOR

CLINICAL STUDIES

Ing. Lucie Tesárková

E-mail: lucie.tesarkova@fnusa.cz

Tel: +420 543 185 174

Objednání služeb

Objednávku služeb možno zaslat na: trials.icrc@fnusa.cz.

Zaměření CF

 • Zaměření na provádění klinických studií od start-up fáze po ukončení studie a archivaci dokumentů.
 • Zpracováváme sponzorované i akademické klinické studie.
 • Podpora při realizaci všech fází (I až IV) klinických studií – služby studijního koordinátora a studijní sestry.

Nabízené služby

 • Zpracování feasibilit
 • Zajištění start-up fáze studie – vyjednání smlouvy o klinické studii, zajištění spolupráce s pracovišti FNUSA
 • Fakturace klinických studií, vyplácení cestovného pacientům a poradenství v této oblasti.
 • Podpora při průběhu klinických studií – služby studijního koordinátora, studijní sestry či data manažera.
 • Možnost využít provozně-výzkumných prostor CCS pro realizaci návštěv klinické studie.
 • Podpora a konzultace při přípravě akademických klinických studií (podání na SÚKL a EK) a další.

Technologické vybavení

 • Mrazáky, lednice.
 • Centrifuga chlazená, nechlazená.
 • Monitorovaná lůžka.
 • EKG, teploměry a další.