Výzkumnice získala grant podporující ženy-vědkyně

V prosinci obdržela MUDr. Ing. Mgr. Petra Šedová, Ph.D. z Cerebrovaskulárního výzkumného týmu FNUSA-ICRC, Pamětní grant Martiny Roeselová pro rok 2018.

Jedná se o grant podporující ženy-vědkyně, které se snaží skloubit kvalitní péči o předškolní děti a kompetitivní vědeckou kariéru („reward motherhood and research“). Jedná se o roční grant 120 tisíc korun na pomoc s financováním například hlídání dětí. Za grantem stojí Ústav organické chemie a biochemie AV ČR. „Osobně mě tato myšlenka velmi oslovila, protože stejně jako vyhlašovatelé věřím, že v ženách, které pečují o děti, je obrovský potenciál, který však potřebuje podporu rodiny, okolí a společnosti jako celku,“ okomentovala zisk grantu Petra Šedová.

Dr. Šedová se v Cerebrovaskulárním výzkumném týmu FNUSA-ICRC , vedeném profesorem Robertem Mikulíkem, věnuje výzkumu nových způsobů léčby mozkové mrtvice.

Nadační fond Martiny Roeselové má za cíl podporovat vědce a vědkyně působící v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o předškolní děti. Za tímto účelem poskytuje fond vybraným vědcům a vědkyním finanční příspěvek nazvaný Pamětní grant Martiny Roeselové, kterým připomíná památku předčasně zesnulé vědkyně, která během krátké, ale excelentní vědecké kariéry dokázala vychovat tři děti a aktivně se zasazovat za zlepšování podmínek pro mladé vědce-rodiče.  Martina Roeselová, která byla nejen mezinárodně uznávanou vědkyní, ale i oblíbenou přednášející, školitelkou a kolegyní, zemřela v únoru 2015 na rakovinu ve věku nedožitých 50 let.

O udělení nadačního příspěvku mohou žádat výlučně fyzické osoby, a to Ph.D. studenti a studentky nebo postdoktorandky a postdoktorandi, kteří pečují o dítě předškolního věku a zároveň se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitě či neuniverzitním vědeckém pracovišti v České republice.

Martina Roeselová byla česká vědkyně působící v oboru fyzikální chemie. V roce 1990 získala titul RNDr. na MFF UK v Praze v oboru biofyzika a chemická fyzika. Doktorské studium v oboru biofyzikální chemie, chemické a makromolekulární fyziky absolvovala na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a Matematicko-fyzikální fakultě UK pod vedením prof. Pavla Jungwirtha. Svou dizertační práci obhájila v roce 2003. Poté absolvovala postdoktorální pobyt na University of California Irvine a o rok později nastoupila jako vědecká pracovnice do Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB), kde působila až do své smrti. Během své plodné vědecké kariéry vychovala s podporou svého muže Marka tři děti. Kromě toho podporovala začínající vědkyně a vědce a snažila se v akademickém prostředí vytvářet podmínky k tomu, aby bylo možné úspěšně kombinovat rodinný život a vědeckou práci – http://www.nfmr.cz/

GRATULUJEME!

Pamětní grant Martiny Roeselová pro rok 2018MUDr. Ing. Mgr. Petra Šedová, Ph.D. FNUSA-ICRC