Významné ocenění pro výzkumný tým Kardiovaskulární magnetická rezonance (CMR)

Na výstavišti ve Vídni se konal v termínu 4. – 7. prosince kongres EuroEcho 2019, který je nejvýznamnějším setkáním odborníků specializovaných na neinvazivní kardiologické zobrazovací metody. Šlo o již dvacátý třetí ročník akce, kterou pořádá Evropská asociace kardiovaskulárního zobrazování (EACVI – European Association of Cardiovascular Imaging). Letošní hlavní téma bylo: Kardiomyopatie a zobrazování v akutní srdeční péči.

Zásluhou týmu doc. MUDr. Romana Panovského Ph.D. bylo na kongresu vidět také Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC). Jejich abstrakt nazvaný „T1 mapping in asymptomatic patients with extracardiac sarcoidosis“ uspěl v konkurenci více než půldruhého tisíce posterů a ve své sekci byl oceněn jako jeden z nejlepších abstraktů.

„Naše práce se zabývá vyšetřením asymptomatických pacientů s extrakardiální sarkoidózou, což je autoimunitní zánětlivé onemocnění nejasného původu, které v některých případech postihuje také srdce. Cílem práce bylo zhodnotit funkčnost magnetorezonanční techniky T1 mapování při včasné detekci postižení srdce právě u pacientů, kteří trpí touto nemocí,“ vysvětlil docent Roman Panovský.

Gratulujeme!

 

docent-panovsky-posterdiplom-euroecho2019