Zahajovací konference Alliance4Life

Alliance4Life logo

Mezi 15.–17. 1. se v CEITECu MU konala zahajovací konference Alliance4Life, strategického projektu deseti předních výzkumných institucí z devíti zemí Střední a Východní Evropy. Alliance4Life má za cíl poukázat na současné mezery ve zdravotnickém výzkumu a snížit rozdíl mezi inovačním výkonem EU15 a EU13. Vzhledem k tomu, že je nová iniciativa podporována Evropskou komisí v rámci projektu Horizon 2020, očekává se, že výstupy a doporučení Alliance4Life mohou přinést užitečné vědecko-politické návrhy na úrovni jak evropských, tak členských států. Instituce participující na Alliance4Life budou spolupracovat na zlepšení v klíčových oblastech vědecké politiky a managementu a rozebírat tato témata na institucionální, národní a evropské úrovni.

Mezi členy Alliance4Life patří CEITEC Masarykova univerzita, Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), Biomedicinské centrum Slovenské Akademie věd, Lékařská univerzita Lodž, Lékařská fakulta Univerzity v Záhřebu, Univerzita v Tartu, Vilniuská univerzita, Lotyšský ústav organické syntézy, Univerzita v Lublani a Univerzita Semmelweis.

Zahajovací konference Alliance4Life