Zatočíme s nemocí, která nám krade paměť

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) v Brně je součástí nového projektu ADDIT-CE, zaměřeného na včasnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci (AD). AD postihuje ročně miliony lidí na celém světě a významně ovlivňuje kvalitu života jak samotných pacientů, tak jejich blízkých. Představuje také celospolečenskou zátěž spojenou se sníženým pracovním uplatněním nemocných, náklady na jejich léčbu a souvisejícími sociálními službami. Ačkoliv zatím neumíme AD léčit, při včasné diagnóze můžeme postup onemocnění zpomalit. Projekt ADDIT-CE je financovaný z programu Excellence Hubs, který podporuje spolupráci všech klíčových partnerů pohánějících inovace v oblasti diagnostiky AD. Přední výzkumné týmy z Brna a Bratislavy tak mají příležitost vytvořit vazby se zástupci průmyslu a s rozhodujícími orgány státní správy odpovědnými za nastavení účinných politik boje proti demenci. Očekávaným výstupem je nejen kultivace ekosystémů pro včasné odhalení AD, ale i účinné využití nových technologií v praxi.

ADDIT_CEFoto: Úvodní setkání řešitelů projektu ADDIT-CE (autor: CEITEC)

V rámci projektu ADDIT-CE spolupracují výzkumníci ze Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU), Masarykovy univerzity, ICRC a Biomedicínského centra a Neuroimunologického ústavu Slovenské akademie věd se soukromými biotechnologickými společnostmi, konkrétně BioVendor, Multiplex DX a Geneton. Pacienty a jejich blízké budou zastupovat organizace jako Slovenská Alzheimerova společnost, Česká alzheimerovská společnost, Centrum Memory a Czech Brain Aging Study. Regionální vláda bude zapojena prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky a Jihomoravského inovačního centra. Koordinátorem projektu je Jozef Hrizt z CEITEC MU.

ICRC je součástí většiny balíčků projektu, které se zabývají hledáním časných biomarkerů nemoci, tedy měřitelných hodnot poukazujících na přítomnost daného onemocnění nebo na předpoklad k jeho vzniku. Jak uvádí MUDr. Kateřina Sheardová, Ph.D. z výzkumného týmu Demence ICRC: „Tyto nové biomarkery budeme zkoumat v sérech a mozkomíšním moku lidí s rizikem vzniku Alzheimerovi nemoci, kteří jsou účastníky naší Czech Brain Aging Study. Budeme je porovnávat s neuropsychologickými a daty z magnetické rezonance, která v rámci našeho programu sledujeme.“

Czech Brain Aging Study (CBAs) je národní longitudinální studie, realizovaná v ICRC a FN Motol, která dlouhodobě zkoumá rané funkční, metabolické, strukturální a genetické biomarkery AD a jiných demencí v krvi, mozkomíšním moku a na magnetické rezonanci pacientů. Máme tak k dispozici jedinečnou databázi mapující změny ve struktuře a metabolismu mozku v čase u zdravých jedinců, u pacientů s mírnou kognitivní poruchou a u demencí.

„Budeme také zkoumat ochranný efekt životního stylu, a to analýzou dat, která momentálně v rámci studie sbíráme o pozitivní psychologii a spiritual well being. Následná zjištění pak můžeme převést do praxe formou doporučení, jak ovlivnit životní styl v rámci prevence,“ dodává Sheardová.

Spolu se slovenským Centrem MEMORY také připravujeme intervenční studii pro pacienty s vyšším rizikem AN. V rámci studie nabídneme pohybovou aktivitu, kontrolu spánku a jógové techniky, které pozitivně ovlivňuji duševní zdraví.

Úvodní setkání řešitelů projektu proběhlo 25. ledna 2023 v prostorách CEITEC MU v Brně. Detaily ze setkání a více informací k projektu ADDIT-CE najdete v tiskové zprávě CEITEC.