Zatočíme s nemocí, která nám krade paměť

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) v Brně je součástí nového projektu ADDIT-CE, zaměřeného na včasnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci (AD). AD postihuje ročně miliony lidí na celém světě a významně ovlivňuje kvalitu života jak samotných pacientů, tak jejich blízkých. Představuje také celospolečenskou zátěž spojenou se sníženým pracovním uplatněním nemocných, náklady na jejich léčbu a souvisejícími sociálními službami. Ačkoliv zatím neumíme AD léčit, při včasné diagnóze můžeme postup onemocnění zpomalit. Projekt ADDIT-CE je financovaný z programu Excellence Hubs, který podporuje spolupráci všech klíčových partnerů pohánějících inovace v oblasti diagnostiky AD. Přední výzkumné týmy z Brna a Bratislavy tak mají příležitost vytvořit vazby se zástupci průmyslu a s rozhodujícími orgány státní správy odpovědnými za nastavení účinných politik boje proti demenci. Očekávaným výstupem je nejen kultivace ekosystémů pro včasné odhalení AD, ale i účinné využití nových technologií v praxi.

ADDIT_CEFoto: Úvodní setkání řešitelů projektu ADDIT-CE (autor: CEITEC)

V rámci projektu ADDIT-CE spolupracují výzkumníci ze Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU), Masarykovy univerzity, ICRC a Biomedicínského centra a Neuroimunologického ústavu Slovenské akademie věd se soukromými biotechnologickými společnostmi, konkrétně BioVendor, Multiplex DX a Geneton. Pacienty a jejich blízké budou zastupovat organizace jako Slovenská Alzheimerova společnost, Česká alzheimerovská společnost, Centrum Memory a Czech Brain Aging Study. Regionální vláda bude zapojena prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky a Jihomoravského inovačního centra. Koordinátorem projektu je Jozef Hrizt z CEITEC MU.

ICRC je součástí většiny balíčků projektu, které se zabývají hledáním časných biomarkerů nemoci, tedy měřitelných hodnot poukazujících na přítomnost daného onemocnění nebo na předpoklad k jeho vzniku. Jak uvádí MUDr. Kateřina Sheardová, Ph.D. z výzkumného týmu Demence ICRC: „Tyto nové biomarkery budeme zkoumat v sérech a mozkomíšním moku lidí s rizikem vzniku Alzheimerovi nemoci, kteří jsou účastníky naší Czech Brain Aging Study. Budeme je porovnávat s neuropsychologickými a daty z magnetické rezonance, která v rámci našeho programu sledujeme.“

Czech Brain Aging Study (CBAs) je národní longitudinální studie, realizovaná v ICRC a FN Motol, která dlouhodobě zkoumá rané funkční, metabolické, strukturální a genetické biomarkery AD a jiných demencí v krvi, mozkomíšním moku a na magnetické rezonanci pacientů. Máme tak k dispozici jedinečnou databázi mapující změny ve struktuře a metabolismu mozku v čase u zdravých jedinců, u pacientů s mírnou kognitivní poruchou a u demencí.

„Budeme také zkoumat ochranný efekt životního stylu, a to analýzou dat, která momentálně v rámci studie sbíráme o pozitivní psychologii a spiritual well being. Následná zjištění pak můžeme převést do praxe formou doporučení, jak ovlivnit životní styl v rámci prevence,“ dodává Sheardová.

Spolu se slovenským Centrem MEMORY také připravujeme intervenční studii pro pacienty s vyšším rizikem AN. V rámci studie nabídneme pohybovou aktivitu, kontrolu spánku a jógové techniky, které pozitivně ovlivňuji duševní zdraví.

Úvodní setkání řešitelů projektu proběhlo 25. ledna 2023 v prostorách CEITEC MU v Brně. Detaily ze setkání a více informací k projektu ADDIT-CE najdete v tiskové zprávě CEITEC.

Disclaimer: Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.