Zemřel Tomáš Kára, jeden ze zakladatelů Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC)

S lítostí oznamujeme, že nás doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D., opustil po těžkém boji s rakovinou.

Byl dlouholetým lékařem I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA a LF MU a ačkoli tu již řadu let nepracoval, zanechal tu nejen kolegy, se kterými ho nadále pojily profesní a přátelské vazby, ale hlavně nesmazatelnou stopu v podobě Mezinárodního centra klinického výzkumu. Právě jeho úzké vazby s Mayo Clinic stály za vznikem našeho vědeckého centra.

„MUDr. Kára byl nejen skvělý lékař, ale také vizionář, který dokázal svůj sen zhmotnit. Mezinárodní centrum klinického výzkumu by bez něj nevzniklo. Děkujeme za vše, co pro naši nemocnici udělal,“ dodal ředitel nemocnice Ing. Vlastimil Vajdák.

Upřímnou soustrast rodině, přátelům a všem, kteří ho znali, vážili si ho, a pro které dokázal mnohé udělat.

Docent Tomáš Kára obdržel v roce 2023 z rukou primátorky Markéty Vaňkové Cenu města Brna. Zdroj: encyklopediebrna.cz