5. výroční meeting brněnských institucí, které se podílejí na výzkumu cévních mozkových příhod

V prosinci 2018 se v brněnském hotelu Slavia konal již 5. výroční meeting vědeckých pracovníků z brněnských institucí, kteří spojili nejen síly, ale hlavně své expertízy, a společně pracují na nových metodách diagnostiky a léčby cévních mozkových příhod.
Cévní mozkové příhody jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí celosvětově a vůbec nejčastější příčinou trvalé invalidity. Přestože se jedná o pandemické onemocnění, pozornost vlád i grantových agentur je tomuto tématu zatím nedostatečná.

Brno se díky spolupráci několika výzkumných institucí (Mezinárodní centrum klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně, Loschmidtovy laboratoře Masarykovy univerzity, Biofyzikální ústav AV ČR, Ústav přístrojové techniky AV ČR, Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně) a firem BioVendor a Contipro stalo v rámci evropského výzkumného prostoru významným místem realizace multioborových projektů, které posouvají vpřed metody prevence, diagnostiky i léčby cévních mozkových příhod.

Meetingu, který tradičně organizoval Cerebrovaskulární tým Mezinárodního centra klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), se zúčastnilo asi 50 vědeckých pracovníků, lékařů a dalších odborníků. Zhodnotili výsledky společných výzkumných aktivit za rok 2018, a naplánovali spolupráci v rámci několika nových projektů, prostřednictvím kterých deklarují vůli se i další roky na výzkumu cévních mozkových příhod podílet. Hlavními tématy spolupráce jsou identifikace a testování biomarkerů cévní mozkové příhody, využití kyseliny hyaluronové pro regeneraci po cévní mozkové příhodě, vývoj nanočástic pro léčbu cévních mozkových příhod a vývoj dalších inovativních postupů a metod diagnostiky a léčby akutních iktů.
V Brně tak vznikl výzkumný klastr sdružující výzkumníky v základním i klinickém výzkumu a aplikační sféře, který je zároveň zajímavou platformou pro zapojení pregraduálních i postgraduálních studentů z oblasti medicíny, veterinárního lékařství a přírodních a technických věd. Řada z nich se již na výzkumu cévních mozkových příhod na zapojených pracovištích podílí.

5. výroční meeting vědeckých pracovníků z brněnských institucí