Rakousko-český projekt nabízí výzkumníkům možnost využívat nejmodernější infrastrukturu

Dalším subjektům se otevírá přístup ke špičkové výzkumné infrastruktuře v rámci projektu RIAT-CZ. O její využití mohou žádat nekomerční výzkumné instituce a univerzity z Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje, Kraje Vysočina, Horního Rakouska, Dolního Rakouska a Vídně. Na projektu RIAT-CZ spolupracují přední české a rakouské biotechnologické výzkumné instituce Vienna Biocenter Core Facilities (VBCF), Středoevropský technologický institut (CEITEC), Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) a Institute of Science and Technology Austria (IST Austria). Projekt byl zahájen v roce 2016 a vytváří synergie mezi výzkumnými infrastrukturami v přeshraničním regionu mezi Rakouskem a Českou republikou. Je financován ze společného programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014–2020 a jeho cílem je stimulovat inovace podporou vzájemné výměny a spolupráce.

Výzva k předkládání návrhů zůstává otevřená do vyčerpání kapacity. Více informací

EU RIAT-CZ Interreg Austria-Czech Republic logotypy