Alliance4Life má zabezpečené financování na další období

19. 1. 2021 |

Nový projekt Alliance4Life nazvaný A4L_ACTIONS získal grantovou podporu z programu Horizont 2020 Evropské unie. Další tři roky tak mohou pokračovat aktivity započaté již v roce 2018.

Alliance4Life byla iniciována institutem CEITEC Masarykova univerzita s jasným posláním pomoci překonat inovační mezeru mezi západní a východní Evropou. I přes značné investice z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) stále existují velké rozdíly ve výkonnosti výzkumu a inovací mezi různými evropskými zeměmi. Mezera v oblasti výzkumu a inovací ve zdravotnictví má zásadní vliv na rozdělení financování výzkumu z rámcových programů EU, a proto brání také celkovému dopadu výsledků výzkumu a inovací na zdraví a kvalitu života evropských občanů.

Právě aktivity Alliance4Life sloužily jako výchozí bod pro rozvojové strategie zúčastněných institucí pro všech sedm cílových skupin – hodnocení vědy, etika a integrita, lidské zdroje a mobilita, granty a financování, core facilities, přenos znalostí a technologií a vědecká komunikace. Projekt umožnil členům společná školení a vytvořit nástroje a sdílet know-how a osvědčené postupy, což představuje obrovskou hodnotu, na které se nyní může stavět i do budoucna.

A4L ACTION je tedy pokračováním úspěšně realizovaného projektu Alliance4Life, jehož posláním je podporovat a posilovat evropskou excelenci výzkumu a dopad vědeckého výzkumu na společnost, lidské zdraví a kvalitu života. 10 zakládajících členů formovalo alianci jako trvalou strukturu v říjnu 2019 ve Vilniusu podpisem Memoranda o porozumění a pokračovalo ve spolupráci i v obtížném roce 2020. K projektu A4L_ACTIONS byly pozvány dvě nové členské instituce z Bulharska a Rumunska.

Alliance4Life:
– CEITEC Masarykova univerzita (CEITEC – Central European Institute of Technology), CZ
– FNUSA-ICRC (Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně), CZ
– BMC Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, SK
– MUL Medical University of Lodz, PL
– UZSM University of Zagreb School of Medicine, HR
– UT University of Tartu, EE
– VU Vilnius University – Faculty of Medicine, LT
– LIOS Latvian Institute of Organic Synthesis, LV
– UL University of Ljubljana, SI
– SU Semmelweis University, HU
– Lékařská univerzita v Lodži (MUL), Polsko
– Lékařská univerzita v Sofii (MUS), Bulharsko
– Carol Davila University of Medicine and Pharmacy Bucharest (UMFCD), Rumunsko