Protein GDF11 – přítel anebo hrozba?

RNDr. Jan Fröhlich, Ph.D. a Manlio Vinciguerra, Ph.D., MSc z výzkumného týmu Epigenetika, metabolismus a stárnutí, publikovali úspěšné review v časopise Geroscience, ve kterém shrnují dosavadní vědění o působení proteinu GDF11 při rozvoji a progresi fibrotických lézi (zjizvených tkání) v různých orgánových soustavách.

Proteinu GDF11 je v posledních letech věnována značná pozornost jako molekule mající schopnost „omlazovat“ organismus a napomáhat regeneraci a zlepšení funkce svalstva, srdce, pankreatu, jater a mozku. Nicméně, celá řada nových studií tyto „zázračné“ vlastnosti proteinu GDF11 vyvrací, rozporuje a naopak popisuje závažné negativní vedlejší účinky podávání GDF11 u laboratorních hlodavců. „Přínosem těchto studií a také té naši je, ta skutečnost, že poukazují na nadměrné ukládání mimobuněčné hmoty ve většině orgánů způsobené podáváním proteinu GDF11, které tak vede k rozvoji fibrotických ložisek a s další progresí může vést k omezení nebo až k úplné ztrátě funkce postiženého orgánu,“ uvedl Jan Fröhlich.

Vzhledem ke komerčním snahám o patentování a zavedení „omlazovacích“ terapií s využitím podávání proteinu GDF11 vyvstává nutnost detailně prozkoumat a shrnout veškeré negativní vedlejší účinky, které mohou nastat a poškodit zdraví u pacientů podstupujících terapii. „Prozatím jde o první malý krok a další musí následovat,“ dodal Jan Fröhlich. „Mělo by jít zejména o velké in vivo studie, které se budou snažit identifikovat veškeré pozitivní, ale především všechny potenciální nepříznivé účinky, které by vyvstaly s podáváním tohoto proteinu pacientům.“

Článek naleznete zde.