Biostatistika? Statistika zaměřená na biologická data

Novým vedoucím týmu Biostatistika se stal MUDr. Michal Šitina Ph.D. MSc. O jeho plánech do budoucna, ale i službách, které může toto oddělení nabídnout nejen dalším výzkumným týmům v rámci FNUSA-ICRC, ale také jednotlivým klinikám nemocnice a externím subjektům, jsme si povídali v krátkém rozhovoru.

Na úvod krátké představení, jaká byla vaše profesní cesta k vedoucímu oddělení Biostatistiky?
Kdysi jsem váhal, zda studovat medicínu nebo fyzikální chemii či fyziku, neb mě obojí velmi zajímalo. Zvolil jsem medicínu a dosud pracuji jako lékař, internista se zájmem o intenzívní medicínu. Později jsem asi 8 let žil a jako lékař pracoval v německé Jeně. V Jeně proto, že je tam rozsáhlý výzkumný program sepse, do nějž jsem se hodlal zapojit. Zároveň je však v Jeně velká stará univerzita. Nakonec jsem podlehl nutkání a přihlásil se na Fakultu matematiky a informatiky a vystudoval nejprve bioinformatiku a později magisterský obor Computational and data science (v podstatě numerická matematika a analýza dat), a také základní kurz teoretické fyziky. Po návratu do ČR v roce 2019 jsem nechtěl opustit medicínu, ale ani matematické disciplíny. Zkombinovat obojí umožnila FNUSA-ICRC – pracuji z větší části na ARK jako lékař a z menší v oddělení Biostatistiky. Poté, co paní Mgr. Bělašková odešla z FNUSA-ICRC, jsem se stal vedoucím oddělení. Mám oproti ostatním drobnou výhodu, že můžu být prostředníkem mezi statistiky/matematiky na jedné straně a lékaři/biology na straně druhé. Nevýhodou je, že nestíhám ani jedno dělat pořádně.

Již vloni na jaře jste se aktivně zapojili do boje proti nemoci COVID-19, pokračujete v tom i nadále?
V první vlně pandemie jsme pomohli nemocnici se sledováním údajů o hospitalizovaných pacientech a lůžkové kapacitě. Protože nemocniční informačních systém (NIS) neposkytuje snadno všechny potřebné údaje, vyvinuli jsme nové řešení v systému REDCap. Toto řešení jsme pak na podzim upravili pro potřeby celého Jihomoravského kraje – každý den jednotlivé nemocnice JMK aktualizují stavy svých lůžek různých typů tak, aby mohly být kdykoli k dispozici např. pro krajského koordinátora prof. Šrámka pro řízení směrování pacientů a plánování úprav kapacit nemocnic.

Biostatistika je tzv. Core Facility, co to z vašeho pohledu znamená?
Core Facility je obecně centrální laboratoř nebo jednotka, která nabízí své expertní služby dalším oddělením v rámci centra, nemocnice anebo externím subjektům. Nabízí služby, které potřebuje většina ostatních, např. statistiku. Věřím, že budeme pro výzkumné týmy vyhledávaným a cenným partnerem. Letos jsme přijali tři nové kolegyně, absolventky oboru matematická biologie, takže můžeme zaručit dodání seriózních výsledků v rozumně krátkém čase.

Jaké služby nabízíte?
Služeb nabízíme několik. Předně analýzu dat. Od snadných analýz, které by týmy nejspíše zvládly bez nás, jen na to třeba nemají časovou kapacitu, přes explorativní analýzy, což znamená hledání poznatků a souvislostí v datech, až po komplexní regresní modely, analýzu přežívání, analýzu časových řad, bioinformatické analýzy apod. Také můžeme pomoci při přípravě projektů anebo grantů, např. odhadnout potřebnou velikost vzorku studie nebo poradit s jejím designem. Dále pomůžeme připravit profesionální grafy pro potřeby prezentací či článků. Další podstatnou činností je tvorba (na míru konkrétní studie) a správu databáze v systému REDCap, která je uživatelsky jednoduchá na ovládání. Jako novinku nabízíme podporu při využívání projektové aplikace OpenProject (https://project-icrc.fnusa.cz), usnadňující plánování a řízení klinických studií nebo vedení projektů.
Proč by měly výzkumné týmy využít služby naše a nikoli externích dodavatelů? Nabízíme pochopení problému – orientujeme se totiž nejen ve statistice, ale i v problematice medicíny. Snažíme se, aby výsledky byly nejen statisticky exaktní, ale dávaly i medicínský či biologický smysl a odpovídaly na otázky, které výzkumník klade.

Jde tedy o IT práci, jakým způsobem relaxujete?
Na relaxaci mi bohužel zbývá minimum času. Stále doufám, že se to zlepší. Ale mnozí jsou vytíženi ještě podstatně více. Hraju na klavír. Klasickou hudbu. Chtěl bych se ve hře na klavír aktivně zlepšovat. Brno to umožňuje, je tu např. konzervatoř a JAMU, koronavirus bohužel momentálně ne.