Cenu rektora MU obdržel doc. Lumír Krejčí

doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. FNUSA-ICRC

Cenu rektora Masarykovy univerzity za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu obdržel v půlce května na slavnostním akademickém obřadu Dies academicus molekulární biolog doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D., vedoucí našeho výzkumného týmu Genome Integrity, který také působí na Lékařské fakultě a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Doc. Krejčí se dlouhodobě věnuje výzkumu regulačních procesů podílejících se na udržení integrity genetické informace buňky, na opravě poškozené genetické informace a dopadu těchto procesů na vznik i zamezení rozvoje nádorů.