Tým FNUSA-ICRC spoluautorem nejlepšího českého kardiologického vědeckého článku v roce 2017

Hned dvě ocenění za nejlepší kardiologické publikace uveřejněné v předchozím roce – To nejlepší z české kardiologie, získal na letošním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně MUDr. Ota Hlinomaz, CSc., vedoucí výzkumného týmu Akutní koronární syndromy FNUSA-ICRC. První místo obdržel jako 1. spoluautor za publikaci studie PRAGUE-18, jejíž vedoucí je prof. Zuzana Moťovská Ph.D. z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Tato studie srovnává nové léky proti srážení krve u pacientů s akutním infarktem myokardu, kterým lékaři operativně opravili zúžená místa či úplně uzavřeli věnčité tepny zásobující srdeční sval. Třetí místo pak MUDr. Hlinomaz získal za spoluautorství na publikaci výzkumu, v rámci kterého odborníci srovnávali dvě metody léčby restenózy ve stentu. Obě publikace, na kterých se jako spoluautor podílel MUDr. Hlinomaz, byly zveřejněny v prestižních zahraničních vědeckých časopisech. Článek o studii PRAGUE-18 vyšel v Journal of the American College of Cardiology (JAAC), studie o léčbě restenózy v časopise Circulation: Cardiovascular Interventions.

MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.