Chceme být fér

Zástupci ICRC převzali z rukou švédského velvyslance J. E. Frederika Jörgensena certifikát o úspěšném absolvování analýzy rovného odměňování žen a mužů nástrojem Logib.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) v Brně je mezi 18 institucemi a firmami oceněnými za hodnocení férového odměňování žen a mužů. Předávání certifikátů proběhlo dne 12. září 2022 v prostorách Velvyslanectví Švédska v ČR, což příhodně podtrhlo význam severských zemí v otázce rovnosti a diverzity.

ICRC je mezi prvními zaměstnavateli, kteří tímto hodnocením prochází. Současně jsme úplně prvním zástupcem z řad nemocnic v ČR. Hlásíme se tak k principům transparentnosti a férovosti v odměňování žen a mužů. Analýza je součástí implementace Plánu genderové rovnosti FNUSA-ICRC na období 2022-2024.

Nástroj Logib je analytickou pomůckou, díky níž mohou zaměstnavatelé zhodnotit stav rovnosti odměňování svých zaměstnanců. Jedná se o shrnutí rozdílů v příjmech žen a mužů podle pohlaví a dosaženého vzdělání, délky praxe u daného zaměstnavatele a náročnosti a odpovědnosti dané pracovní pozice.

Prvním krokem je vyhodnocení stavu, analýza trendu z let 2021 a 2022. Na základě výsledků vytvoříme plán dalších kroků k férovějšímu systému odměňování. Chceme totiž vážit všem stejně, jak napovídá i váha, kterou naši zástupci převzali jako dárek společně s certifikátem.

Logib

 

 

 

 

 

 

Zástupci ICRC, Zuzana Hochelová a Milan Košdy, na slavnostním předávání certifikátů