Článek doc. Mikulíka v The New England Journal of Medicine

The New England Journal of Medicine Logo

Doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., vedoucí Cerebrovaskulárního výzkumného týmu FNUSA-ICRC a Komplexního cerebrovaskulárního centra FNUSA, se podílel na významné celosvětové studii týkající se farmakologické léčby opětovně se vracející mozkové mrtvice.

Výsledky této studie, na které se Robert Mikulík podílel nejen jako spoluautor, ale i jako člen řídicí rady, která stanovila postup studie a řídila její správný průběh, zveřejnil koncem května jeden z nejprestižnějších vědeckých časopisů na světě – The New England Journal of Medicine, současně s její prezentací na konferenci Evropské iktové organizace ve švédském Göteborgu. Jedná se o publikaci s dosud nejvyšším impakt faktorem v historii FNUSA-ICRC – IF 72,406. Dosud publikované vědecké články autorů z FNUSA-ICRC s nejvyšším impakt faktorem byly vydány v časopisech Chemical Reviews (IF 45,661), JAMA (IF 30.026) a Cell (IF 28.710).