Workshop Animálního centra v Olomouci

Animální Centrum FNUSA-ICRC v květnu uspořádalo na půdě Ústavu translační a molekulární medicíny Palackého univerzity v Olomouci workshop s názvem TSE: IntelliCage, PhenoMaster & MotoRater. Účastníci měli možnost dozvědět se více o fenotypických praktikách hlodavců, sdílet své zkušenosti a vytvářet nové možnosti spolupráce. Workshopy byly součástí projektu RIAT-CZ (ATCZ40) podporovaného programem INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, který si klade za cíl podporovat přeshraniční spolupráci a napomáhat ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace.

Animální Centrum FNUSA-ICRC v květnu uspořádalo na půdě Ústavu translační a molekulární medicíny Palackého univerzity v Olomouci workshop