Čtyři výjimečné, šest excelentních a osm velmi dobrých výzkumných týmů. Výzkum v ICRC hodnotily světové vědecké špičky

Hodnotitelé výzkumných týmů a vedení ICRC při zakončení evaluace.

Na sklonku podzimu, od 22. do 24. listopadu, se na půdě našeho Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) sešlo 14 významných světových vědců, aby zhodnotili fungování dvaceti výzkumných týmů a jejich pozici v porovnání se standardem evropských institucí. Evaluace vědeckých týmů dopadla výborně, čtyři z výzkumných týmů obdrželi hodnocení „outstanding“, tedy výjimečný, lze je považovat za světovou špičku v oboru, šest týmů získalo hodnocení excelentní.

Úkolem zahraničních odborníků letošní evaluace v ICRC bylo nejen analyzovat kvalitu vědeckých výstupů a vědecké a celospolečenské přínosy týmů pro konkrétní oblasti výzkumu, ale i vyhodnotit kvalitu managementu výzkumného týmu a jeho finanční udržitelnost. Hodnotitelé ve výsledných hodnotících zprávách reflektovali i schopnost ICRC efektivně reagovat na vědecké výzvy a přispívat k vědeckému dialogu a inovacím.

„Pravidelné hodnocení výzkumníků a jejich týmů nezávislými předními světovými specialisty v oboru je důležitou zpětnou vazbou nejen pro výzkumníky, ale pro celou instituci. Výsledky letošního hodnocení týmů se můžeme opravdu pyšnit, na druhé straně jsme byli upozorněny na některé nedostatky a úskalí, které je třeba řešit, zejména na nutnost ještě významnějšího a účelnějšího propojení instituce, která má hlavní zázemí ve fakultní nemocnici, s Lékařskou fakultou a dalšími fakultami Masarykovy univerzity a Akademií věd, a upevnění spolupráce s ministerstvem zdravotnictví a dalšími stakeholdery,“ říká přednostka ICRC prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., FEAN. „Letošní hodnocení mi v mnohém otevřelo oči a zcela jistě z něj budeme čerpat při tvorbě nové strategie směřování výzkumu a zejména managementu instituce v následujících letech, dodává prof. Rektorová.“

Na půdu ICRC zavítal v rámci letošní evaluace molekulární biolog a emeritní profesor ETH Curych Josef Jiřičný, profesor neurologie a zakladatel Alzheimer centra v Amsterdam UMC Philip Scheltens, profesor Luigi Gnudi, oceňovaný diabetolog a endokrinolog, který je vedoucím Metabolic Medicine, a profesorem diabetologie a metabolické medicíny na School of Cardiovascular and Metabolic Medicine & Sciences na King’s College v Londýně, nebo třeba Vanessa Ferreira, profesorka kardiovaskulární medicíny a členka výzkumné skupiny v Oxford Centre for Clinical Magnetic Resonance Research, a další významné osobnosti.

Evaluace za dokončené roky 2021 and 2022 probíhala v pěti hodnotících panelech, přičemž v každém z nich usedli tři zahraniční hodnotitelé a posuzovali čtyři výzkumné týmy. „Hodnotitelé pro každý z panelů byli vybráni na základě své odbornosti a významných zkušeností v konkrétní oblasti výzkumu,“ vysvětluje manažerka výzkumu Mgr. Eva Špillingová. Všichni dostali s dostatečným předstihem k dispozici podkladové materiály, včetně výzkumných zpráv týmů a finančních, personálních a bibliometrických přehledů, seznámení se s problematikou jednotlivých týmů tak probíhalo skutečně důkladně. Při osobním setkání s hodnotiteli byli vedoucí výzkumných týmů podrobeni konkrétním dotazům, a zároveň jim byl vyhrazen dostatečný prostor, ve kterém měli možnost s hodnotiteli probrat dosavadní fungování svých týmů, připomínky i plány pro budoucí směřování výzkumu.

Pro každý z týmů následně hodnotitelé vypracovali samostatnou hodnotící zprávu, ve které shrnuli silné i slabé další stránky, doporučili postup pro další rozvoj týmu a udělili celkové hodnocení. Z dvaceti hodnocených týmů ICRC bylo čtyřem uděleno hodnocení „Outstanding“, tedy výjimečné, dalších šest týmů se může pyšnit výsledkem „Excellent“, a osm týmů je označeno jako „Very Good“, tedy velmi dobrý. Jeden tým získal hodnocení „Good“, tedy dobrý, a jeden nebyl hodnocen vzhledem k plánovanému ukončení týmu na konci tohoto roku. Nebyl hodnocen ani nově vzniklý výzkumný tým mladého neurovědce, který od roku 2022 přinesl do ICRC již čtyři nejprestižnější ERC grantové projekt (jedná se o granty Evropské výzkumné rady).

„Děkujeme všem, kteří se evaluace účastnili. Vím, že v naší instituci pracují špičky ve svém oboru, což se potvrdilo zprávami od nezávislých, světově uznávaných expertů. Zároveň vnímám i doporučení, která nám byla předložena, a která se týkají nejen výzkumné práce, ale i fungování instituce jako takové, na kterých můžeme dále stavět. Velmi si vážím si této zpětné vazby,“ dodává prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., FEAN. Další hodnocení ICRC mezinárodním panelem specialistů proběhne v roce 2026.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) je společným pracovištěm Fakultní nemocnice u svaté Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Martina Jelínková
martina.jelinkova@fnusa.cz