Pavel Krejčí získal Cenu ministra zdravotnictví

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v prostorách Barokního refektáře Dominikánského kláštera v Praze ocenil vědecké osobnosti za mimořádné výsledky dosažené v projektech v oblasti zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje. Jedním z deseti oceněných byl i Pavel Krejčí, vedoucí výzkumného týmu Cell Signaling v Mezinárodním centru klinického výzkumu (ICRC) v Brně. Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2023 získal za projekt Vývoj inhibitoru FGFR3 pro léčbu kosterní dysplázie.

V roce 2022 bylo v rámci zdravotnického výzkumu podporovaného Ministerstvem zdravotnictví dokončeno řešení 84 projektů. Výběr nejlepších z těchto úspěšně dokončených projektů provedla na základě předem stanovených kritérií Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky. Odborné hodnotící panely Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky navrhly na udělení Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2023 celkem 18 projektů, jejichž výsledky se ukázaly být těmi nejkvalitnějšími. Vědeckou radou a předsednictvem Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky bylo následně vybráno 10 kandidátů pro udělení ocenění.

Pět řešitelských týmů obdrželo za své projekty hlavní ocenění Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj a dalších pět řešitelských týmů Čestné uznání ministra zdravotnictví. A výzkumník Pavel Krejčí, který v Mezinárodním centru klinického výzkumu vede tým Cell Signaling, byl jedním z pěti, kteří si odnesli hlavní cenu, tedy Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum. Cena je spojená s finanční odměnou 100 tisíc korun.

„Český zdravotnický výzkum dosahuje špičkové úrovně, a to i v mezinárodním srovnání. Je mi nesmírnou ctí, že mohu řešitelům vybraných projektů s potěšením osobně předat ocenění a poděkovat jim tím za jejich obětavou, náročnou, odpovědnou a kvalitní práci,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Důležité je podotknout, že všech osmnáct výzkumných projektů, které byly představeny začátkem října na konferenci organizované naší agenturou, dosáhlo excelentních výsledků – a mnohé z nich měly bezprostřední vliv na zdravotní péči. Je skutečně povzbudivé sledovat, jak se biomedicínský výzkum v Česku v posledním desetiletí dynamicky rozvíjí a jak se rok od roku kvalita hodnocených projektů zvyšuje. Věřím, že tento trend bude nadále pokračovat a že naše agentura bude přispívat k tomuto úspěchu tím, že bude naplňovat své hlavní poslaní, tedy podporovat kvalitní a inovativní výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví,“ řekl předseda Agentury pro zdravotnický výzkum ČR Ondřej Slabý. „Chtěl bych upřímně poblahopřát všem oceněným řešitelům a spoluřešitelům i jejich výzkumným týmům k dosaženým úspěchům. Patří jim velký dík za to, že napomáhají pokroku v prevenci, diagnostice a léčbě různých onemocnění, čímž bezpochyby zvyšují naši konkurenceschopnost a posilují pozici České republiky v mezinárodním výzkumném prostoru,“ dodal.

Martina Jelínková
martina.jelinkova@fnusa.cz