Docent Ondřej Ludka se podílel na sjezdu spánkové medicíny, kde rovněž převzal ocenění za nejlepší publikaci

Doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., vedoucí týmu Spánkové medicíny, byl hlavním lokálním organizátorem jubilejního XX. českého a XV. česko-slovenského sjezdu spánkové medicíny, který se konal na začátku října v Mikulově pod záštitou děkana Lékařské fakulty MU, profesora Martina Bareše. Docent Ludka na sjezdu vystoupil s přednáškou s názvem Chronobiologie a kardiovaskulární onemocnění. Také předsedal celé řadě sekcí a převzal ocenění za nejlepší publikaci České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu za publikaci Ludka O et al. Differential likelihood of NSTEMI vs STEMI in patients with sleep apnea, která byla publikována v časopisu International Journal of Cardiology s impakt faktorem 6,189 (Q1). ICRC, respektive Spánková medicína, zde měla i svůj stánek a taktéž proběhlo jednání u kulatého stolu se zástupci aplikační sféry a odborné veřejnosti pod záštitou Oddělení transferu technologií a za podpory projektu Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tým SMED FNUSA-ICRC