Druhý říjnový týden se uskutečnilo setkání Dozorčí rady a Mezinárodní vědecké a poradní rady FNUSA-ICRC

Druhý říjnový týden se uskutečnilo setkání Dozorčí rady a Mezinárodní vědecké a poradní rady FNUSA-ICRC. Tento panel pro sledování a hodnocení pokroku našich výzkumných týmů se letos konal již popáté. Setkání zahájil šéf doktor Stokin proslovem, následovaly prezentace všech našich výzkumných týmů a zasedání obou rad. Díky účasti externích hodnotitelů, jejichž zkušenosti a doporučení jsou pro budoucí směřování centra velice přínosné, je garantován vysoký mezinárodní standard lékařského výzkumu v rámci FNUSA-ICRC. Hodnocení jednotlivých výzkumných týmů zatím nebyla zveřejněna, evaluátoři však ocenili všeobecný kontinuální pokrok centra a vysokou úroveň výzkumu.