Dr. Aleš Hejčl z Cerebrovaskulárního výzkumného týmu docentem

Doktor Aleš Hejčl, který působí jako seniorní výzkumník v Cerebrovaskulárním výzkumném týmu FNUSA-ICRC, úspěšně obhájil svoji habilitační práci „Modelace hemodynamiky a její potenciální přínos pro chirurgickou léčbu intrakraniálních aneuryzmat“ na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a byl rektorem Univerzity prof. Tomášem Zimou ke dni 1. 12. 2019 jmenován docentem neurochirurgie.

MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. patří mezi první generaci výzkumných pracovníků v tehdy nově vzniklém Mezinárodním centru klinického výzkumu FNUSA (2011), kde se podílel na formování neurovědních programů. V současné době je hlavním řešitelem a spoluřešitelem dvou vědeckých projektů podpořených Agenturou pro zdravotnický výzkum, díky kterým se mu podařilo vybudovat v rámci České republiky mezioborový tým se zaměřením na hemodynamiku mozkových aneuryzmat.

Jako neurochirurg působí doc. Hejčl v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Dlouhodobě se systematicky věnuje míšnímu poranění a poranění centrálního nervového systému. Kombinuje svou klinickou práci neurochirurga s výzkumnou prací ve FNUSA-ICRC a na Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR.

Panu docentu Hejčlovi srdečně gratulujeme a přejeme další úspěchy v jeho klinické i výzkumné práci.

Za tým kolegů z FNUSA-ICRC

Ing. MgA. Veronika Svobodová

 

Ales-Hejcl