Finanční dar pro výzkumný tým Kognitivní poruchy a demence

Rádi bychom poděkovali firmě PIS PECHAL s.r.o. za finanční dar, kterým podpoří činnost výzkumného týmu Kognitivní poruchy a demence Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC). Padesát tisíc bude použito na podporu léčby a výzkumu Alzheimerovy nemoci v rámci programu Czech Brain Aging Study (CBAS).
Czech Brain Aging Study je dlouhodobá observační studie stárnutí a demence, kombinující klinickou péči a klinický výzkum, na které se podílí Kognitivní centrum Neurologické kliniky 2. LF Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice v Motole a právě naše výzkumné centrum. Pilotní projekt byl odstartován v roce 2005, k významnému posunu došlo v roce 2011 díky podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva zdravotnictví ČR.
Cílem CBAS je hledání nových biomarkerů Alzheimerovy nemoci, které umožní nalézt pacienty v časné fázi onemocnění, ještě před rozvinutím klinických příznaků nemoci. Tato časná diagnostika umožní uplatnění preventivních a léčebných opatření v době, kdy mohou být ještě účinná. V poslední době se tým zaměřuje na rozšíření počtu měřitelných biomarkerů zahrnutím proteinů souvisejících s neuronální aktivitou a synaptickými funkcemi či enzymů regulujících expresi proteinů. Významnou součástí výzkumu jsou i možné nefarmakologické intervence související s podporou zdravého stárnutí.
Jako jediná dlouhodobá studie ve střední Evropě je CBAS dobře známá a uznávaná také v zahraničí. O tom svědčí množství navázaných spoluprací s mezinárodními institucemi – za všechny jmenujme například Massachusetts General Hospital, Harvard University, Mayo Clinic a University of South Florida (USA) či Karolinska Institutet (Švédsko).