Problematika GDPR přilákala na pět desítek zájemců

Jubilejní desáté Partnerské fórum Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) mělo název GDPR v biomedicínském výzkumu. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je sice již rok a půl „stará“ legislativa, nicméně zejména v medicíně jde o velmi choulostivé a diskutované téma.
Tomu odpovídal i počet posluchačů – sešlo se jich více než padesát. Kromě kolegů z naší nemocnice a FNUSA-ICRC mezi nimi byli také zaměstnanci fakultních nemocnic z Brna, Olomouce či Hradce Králové a z Krajské nemocnice v Liberci, akademickou sféru reprezentovali například účastníci z Univerzity Karlovy, lékařské fakulty v Plzni, několika ústavů Akademie věd nebo Technické univerzity v Košicích. Zastoupen byl také komerční sektor.
Samotný program zahrnoval praktické zkušenosti přednášejících s GDPR z různých pohledů. Ten vědecký zastupoval Doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D. z Ústavu výpočetní techniky MU, detailnější náhled z hlediska biostatistiky představila Mgr. Bc. Silvie Bělašková, Ph.D. z FNUSA-ICRC. S problematikou GDPR z pohledu právnického a akademického seznámil posluchače prorektor Masarykovy univerzity a vedoucí jejího Ústavu práva a technologií Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Konkrétní záležitosti týkající se fungování GDPR ve výzkumné instituci představili Mgr. Leoš Ševčík z FNUSA-ICRC a pověřenec pro ochranu osobních údajů FNUSA Mgr. et Mgr. Zuzana Ondrůjová. „Jsem ráda, že se podobná setkání konají a velmi mne potěšila účast,“ dodala pověřenkyně. „Odpovídá to mé vlastní zkušenosti, že lidé přistupují k této problematice povětšinou již racionálněji, s konkrétními dotazy a jsou otevřenější k řešení problematických situací, pokud se jich v jejich profesní činnosti ochrana osobních údajů týká. A vědců a zdravotníků se toto téma samozřejmě týká velmi…“
Po ukončení akce měl zájemci možnost prohlédnout si vybraná pracoviště FNUSA-ICRC. „Oceňuji velmi fundované a odborné příspěvky, přičemž přednášející dovedli tyto ryze odborné příspěvky podat velmi srozumitelně. Jednotlivé příspěvky poskytly syntézu přístupu člena výzkumného týmu a jeho náhledu na zpracování osobních údajů a předmětné problematiky s náhledem právním, přičemž zároveň byla citována i aktuální judikatura. Přednesené závěry pak lze aplikovat i pro další oblasti a jsou tedy použitelné i pro obor advokacie, kde se pohybuji – zde bych vyzdvihnul problematiku DPO pověřence, která je v advokátní praxi mnohokráte řešena,“ dodal Mgr. Jan Habanec z advokátní kanceláře Vašíček a partneři. „Také děkuji za možnost seznámit se dalšími částmi FNUSA-ICRC, a to ať již s laboratořemi, tak s koronární klinikou.“

 

Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj – projekt Rozvoj služeb transferu technologií ve FNUSA-ICRC (reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000653).

GDPR-konferenceGDPR-konferenceGDPR-konference