Druhý ročník kurzu pro výpočetní design enzymů

Hands-on Computational Enzyme Design Course je vysoce praktický a interaktivní kurz určený primárně pro vědecké pracovníky v oboru proteinového inženýrství bez předchozích zkušeností s počítačovým modelováním a bioinformatikou. Z tohoto kurzu mohou také těžit další odborníci, kteří chtějí rozšířit své současné výpočetní nástroje pro návrh proteinů. Tým odborníků a vývojářů softwaru z Loschmidtových laboratoří PřF MU a FNUSA-ICRC poskytuje školení o tom, jak plně využít hned několik softwarových nástrojů věnovaných různým aspektům enzymového inženýrství a jak správně interpretovat výsledky. Čtyři hlavní témata jsou: 1. vygenerování a analýza nových enzymů, 2. stabilita nalezeného proteinu, 3. cizelování specifity a aktivit enzymu a 4. rozpustnost nalezeného proteinu. Součástí akce jsou mimo teoretické základy a diskuse také praktická cvičení.

První ročník akce se konal v únoru 2020 a stejně jako nyní jej organizovaly následující instituce: Loschmidtovy Laboratoře Přf MU a FNUSA-ICRC, Katedra experimentální biologie a RECETOX, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity a také naše centrum. Kvůli pandemii nemoci COVID-19 byl letošní kurz přesunut na květen a do online prostředí. To však nevadilo a zpětná vazba od účastníků byla velmi pozitivní. Z výsledku výzkumu spokojenosti vyplývá, že drtivá většina účastníků byla velmi spokojená a bez váhání by doporučila kurz kolegovi. Letošní ročník bylo obsazen již po dvou týdnech od spuštění registrace a zúčastnili se ho experti z 16 zemí čtyř kontinentů, přičemž 12 % z nich bylo z průmyslové sféry.

Zkušenosti z letošního ročníku akce tak ukazují, že přesunem do online prostředí jsme umožnili připojit se mnohým účastníkům, kteří by jinak třeba nepřijeli. Poptávka po školeních o software a nástrojích pro návrh nových enzymů vysoce převyšuje nabídku a reputace Loschmidtových laboratoří jako jednoho z jejich poskytovatelů kontinuálně roste. Také proto plánujeme v budoucnu uskutečnit jak prezenční, tak i on-line verzi kurzu.

Pokud máte zájem o účast v příštím ročníku, můžete navštívit web kurzu a přihlásit se k odběru našich zpravodajů pro ty nejnovější informace:
Kontakt: Dr. Serqio Marques – smar96@gmail.com