Evropská komise udělila prestižní HR Excellence in Research Award (HR Award) našemu centru

Zvýšení kvality péče o lidské zdroje, transparentní nábor a výběr pracovníků, podpora rozvoje profesního růstu, rovné pracovní a platové podmínky pro ženy i muže a mnoho dalších přínosů. To vše znamená ocenění HR AWARD, které stvrzuje, že Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně garantuje excelenci v péči o pracovní podmínky svých vědeckých pracovníků.

Ocenění, které uděluje Evropská komise, patří v oblasti HR mezi ty nejprestižnější a v mezinárodní vědecké komunitě je všeobecně uznáváno. „V případě zahraničního uchazeče o práci v našem centru bývá dotaz na HR AWARD velmi častý,“ potvrdila Silvia Vašulková, HR Award Officer FNUSA-ICRC. Podíl zahraničních pracovníků v našem centru je velmi vysoký, z celkového počtu 425 zaměstnanců činí bezmála dvacet pět procent.

Práce na zdokonalování procesů v oblasti HR tím však nekončí, ba právě naopak. „Nyní musíme a chceme splnit všechny projekty a úkoly obsažené v našem akčním plánu, už za dva roky nás čeká vnitřní zhodnocení a jeho případná revize,“ doplnila Silvia Vašulková. Po jeho implementaci pak naše centrum čeká hodnocení přímo Evropskou komisí.

Veškeré informace k HR AWARD naleznete zde: