Dva nové projekty za 12 milionů na zdravotnický výzkum

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jako jediná nemocnice uspěla v konkurenci univerzit a výzkumných ústavů ve veřejné soutěži programu INTER-COST. Program INTER-COST finančně podporuje zapojení českých výzkumníků do evropského programu COST, který umožňuje vznik projektů a sítí evropské vědecké spolupráce. Pod vedením prof. Mikulíka a prof. Jančálka byly do soutěže podány dva projekty – jeden za FNUSA a jeden za její Mezinárodní centrum klinického výzkumu – díky nimž získá nemocnice více než 12 miliónů korun na řešení zdravotnického výzkumu, a to z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

První z projektů se skrývá pod zkratkou IRIS-TEPUS (Implementation Research for Improving Stroke Care: Translation of Evidence to Patients Using Science) a Cerebrovaskulární tým FNUSA-ICRC je jeho hlavním koordinátorem. „Cílem projektu, který se orientuje na léčbu cévních mozkových příhod, je efektivnější implementace léčebných postupů založených na důkazech (tzv. evidence-based medicine) do klinické praxe v zemích východní Evropy,“ uvedl prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., vedoucí Cerebrovaskulárního výzkumného týmu. „Mezi hlavní aktivity projektu patří zmapování kvality péče o cévní mozkové příhody ve východní Evropě, kde doposud nebylo žádné měření kvality provedeno, a evidence stavu tak zcela chybí,“ dodal prof. Mikulík. „To nám pomůže v nastavení strategií pro zlepšení iktové péče a zajištění využívání evidence-based postupů tam, kde to doposud nebylo možné.“ Tento projekt přímo doplňuje aktivity mezinárodního projektu IRENE COST Action, na němž se podílí 60 odborníků z 30 zemí Evropy a jehož je prof. Mikulík iniciátorem a hlavním řešitelem.

Druhý grant získal tým prof. MUDr. Radima Jančálka, Ph.D., přednosty Neurochirugické kliniky FNUSA. Projekt má název Mapping of glioma heterogeneity and infiltration extend by MR imaging biomarkers a je zaměřený na použití magnetické resonance při studiu gliomů. Gliomy jsou invazivní nádory v mozku či míše, a i přes značné zlepšení onkologické léčby u mnoha typů rakoviny, jde o stále velmi obtížně léčitelnou diagnózu. „Jde o nádory s heterogenním mikroprostředím, což znamená, že různé oblasti nádoru mohou na léčbu reagovat odlišně. Cílem naší studie je ověřit to, jestli s pomocí různých biomarkerů získaných pomocí magnetické resonance dokážeme nádor zmapovat a najít oblasti s vysoce rizikovým chováním,“ uvedl prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D. a dodal: „To by samozřejmě umožnilo zlepšení účinnosti léčby, protože bychom dokázali zacílit chirurgické zákroky a radiační léčbu přímo na tyto rizikové oblasti.“

Profesoru Mikulíkovi i profesoru Jančálkovi a jejich týmům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší nemocnice i výzkumného centra na mezinárodním vědeckém poli.