Spánkové centrum FNUSA-ICRC pořádalo již osmý Kurz spánkových techniků

Kardiovaskulární výzkumné spánkové centrum v minulém týdnu školilo již po osmé spánkové techniky, jejichž přítomnost je podmínkou pro akreditaci pracoviště zajišťujícího diagnostiku a léčbu poruch spánku. Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) kurzy pořádá od roku 2016 jako jediná instituce v České republice.

Účastníci kurzu se nejdříve seznámili s teorií, nejvíce času jim však zabrala praxe ve spánkových laboratořích. „Jeden den procházejí teorií z oblasti neurologie, kardiologie a plicního lékařství, v dalších dnech se od našich certifikovaných spánkových techniků učí praktické dovednosti,“ popsala vrchní sestra FNUSA-ICRC Libuše Martináková a dodala, že celý kurz je zakončen ústní zkouškou.

Zároveň se na konci aktuálního kurzu uskutečnily zkoušky absolventů kurzu únorového, které musely být z důvodu pandemie odsunuty. To ovlivnilo i tento kurz. „Z původně nahlášených deseti účastníků se kurzu účastnilo jen sedm. Někteří zájemci ze Slovenska nemohli vzhledem k současné situaci dojet,“ vysvětlila Libuše Martináková: „V programu kurzu nicméně k žádným změnám nedošlo. Účastníci zachovávali všechna vládní nařízení, seděli v rozestupech s ústenkami a na pracovišti se při praktické výuce pohybovali s obezřetností a pod kontrolou.“

Certifikovaný spánkový technik musí mít střední nebo vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecná sestra, zdravotní laborant nebo jiném zdravotnickém oboru, který se zabývá poruchami spánku a bdění, jejich diagnostikou a léčbou. Po vzoru USA a západních států EU se od roku 2016 snaží i Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu spánkové techniky více začlenit do odborného diagnosticko-terapeutického procesu ve spánkových laboratořích. „Lékaři ve spánkových centrech jednotlivých nemocnic jsou zahlceni pacienty. Certifikovaní spánkoví technici lékařům výrazně pomáhají,“ okomentoval prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., vedoucí Kardiovaskulárního výzkumného spánkového centra FNUSA-ICRC a dodal, že o kurzy je čím dál větší zájem.

Spánkové centrum je akreditované Českou společností pro výzkum spánku a spánkovou medicínu a je na seznamu European Sleep Research Laboratories. Mohou se v něm tedy školit vědci z celé Evropské unie. Kromě kurzů spánkových techniků organizuje i teoretické kurzy spánkové medicíny pro lékaře.

 

sleep-medicine-coursesleep-medicine-course2