Hennerova cena a obhajoba habilitační práce v jednom měsíci – Dr. Ondřej Volný z týmu STROKE je docentem

Hennerovu cenu za vynikající originální publikaci roku 2020, určenou mladým autorům v oblasti neurologie do 35 let, převzal na slavnostním ceremoniálu v Olomouci výzkumník Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) MUDr. Ondřej Volný, Ph.D. Výzkumnému pracovníkovi týmu STROKE, vedenému prof. Robertem Mikulíkem, udělila toto prestižní ocenění Česká neurologická společnost. Vědec a lékař, který se zabývá neurologií, a to především výzkumem léčby pacientů s cévní mozkovou příhodou, se v tomto měsíci stal zároveň jedním z nejmladších docentů v dějinách české neurologie.

Vzhledem k pandemickým opatřením minulých let si mohl Ondřej Volný převzít Hennerovu cenu až letos. Ve své práci se zaměřil na specifickou skupinu pacientů, u které došlo při cévní mozkové příhodě k uzávěru velké mozkové tepny, avšak na rozdíl od očekávání odborníků, následkem mozkové příhody byl u nich relativně lehký neurologický deficit, jako např. pokles koutku nebo oslabení ruky. „Ve své práci jsem mimo jiné řešil, zda je lepší těmto pacientům do budoucna poskytovat chirurgickou léčbu, nebo je léčit pouze medikamentózně,“- vysvětlil výzkumník Ondřej Volný. Výsledkem originální práce Trombektomie vs. medikamentózní léčba u pacientů s cévní mozkovou příhodou v přední mozkové cirkulaci a s nízkým skóre NIHSS (tzn. s nízkým neurologickým deficitem) je také podstatná pomoc týmům kolegů – neurologů, kteří budou vytvářet protokoly nových studií v budoucích letech. Publikaci, která byla komisí České neurologické společnosti označena za vynikající a originální, vytvořil Ondřej Volný ve spolupráci s kolegy z Univerzity v Calgary, kde rok a půl působil nejen jako klinický výzkumník, ale také jako klinický lékař (tzv. stroke fellow). „V současné době jsem stále v kontaktu s vědeckým týmem v Calgary a udělám vše pro to, aby byla Česká republika nadále zapojována do plánovaných studií v rámci výzkumu cévních mozkových příhod,“- doplňuje Ondřej Volný.

Ve chvíli, kdy klinický výzkumník Cerberovaskulárního týmu FNUSA-ICRC v Brně a zároveň lékař a zástupce přednosty Neurologické kliniky pro vědu a výzkum FN Ostrava převzal Hennerovu cenu, již věděl, že úspěšně obhájil i svou habilitační práci. Jmenovací dekret od rektora Masarykovy univerzity v Brně prof. Martina Bareše je datován k 1. květnu. Doktor Ondřej Volný se tak stal jedním z nejmladších docentů v historii české neurologie. Je mu teprve 35 let. „Téma mé habilitační práce bylo Diagnostika a rekanalizační léčba cévních mozkových příhod, problematika, které se věnuji téměř 10 let. Habilitační řízení v Brně na Masarykově univerzitě jsem zahájil loni 4. února a letos 24. března jsem měl poslední přednášku před Vědeckou radou Lékařské fakulty MU v Brně, takže proces trval více než rok,“- upřesnil docent Ondřej Volný.

Tým kolegů z FNUSA-ICRC panu docentu Ondřeji Volnému srdečně gratuluje a přeje mnoho dalších úspěchů v jeho klinické i výzkumné práci.

Ondrej Volny Ondrej Volny Ceremony