Kardiovize je čelním představitelem mezinárodního konsorcia METRICS

Významným výzkumným týmem v rámci Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) je Kardiovize. Jde o program kardiovaskulární prevence ve střední a východní Evropě založený na analýze obyvatelstva. Účastní se ho jedno procento obyvatel města Brna a data z výzkumu mají velký mezinárodní přesah. Jeho důležitost potvrzuje také vedoucí výzkumného týmu Dr. Juan Pablo Gonzalez Rivas: „Kardiometabolické rizikové faktory, včetně obezity, cukrovky, hypertenze a dyslipidemie, jsou celosvětově hlavní příčinou úmrtí a invalidity.”

Je třeba si však uvědomit, že tyto problémy nejsou v populace zastoupeny rovnoměrně. „Pokud chceme globálně zamezit těmto rizikovým faktorům, je velmi důležité porozumět tomu, jak se liší jejich zastoupení v různých regionech, kulturách či etnických skupinách. Z tohoto důvodu je nutné přistupovat k této problematice s využitím multikulturní perspektivy,” dodal Dr. Gonzalez Rivas.

Také tato skutečnost byla důvodem vzniku mezinárodního konsorcia METRICS, které vzniklo v loňském roce. Kardiovize je v konsorciu zakládajícím členem a Dr. Gonzalez Rivas je jeho tajemníkem. METRICS je výsledek dlouhodobé spolupráce se skupinou vědců z Venezuely, vedených Ramfisem Nieto-Martinezem a Dr. Jeffrey I. Mechanickem z Mount Sinai, NY, USA. „S touto skupinou jsme za posledních sedm let publikovali šestnáct článků,” řekl Dr. Gonzalez-Rivas. „Pravidelně se setkáváme každý měsíc a pokračujeme v aktivní spolupráci na našich projektech.”

V současné době má konsorcium 29 členů ze čtyř kontinentů, zastoupena je také například Masarykova univerzita v Brně, Universidade Federal Fluminese v Rio de Janeiru, Univerzita Karlova v Praze, Harvardská škola veřejného zdraví v Bostonu či Mayo Clinic. Jde nejen o studenty medicíny a PhD. studenty, ale také špičkové vědecké pracovníky. „Jsme velice hrdí na naši diverzitu a rád bych zdůraznil, že nejde o žádnou uzavřenou společnost, kdokoli se k nám může přidat a bude vítán,“ dodal Dr. Gonzalez Rivas. Z Kardiovize samotné je zapojeno pět členů, z nichž každý v loňském roce představil minimálně jeden projekt týkající se problematiky veřejného zdraví a v současné době se připravuje dalších pět projektů.

Dr. Gonzeleze Rivase jsme se zeptali – může se do aktivit konsorcia zapojit například student medicíny z Masarykovy univerzity v Brně?
Samozřejmě, jednou z hlavních zásad, které máme v našem výzkumném týmu, je podpora mladých výzkumníků a stážistů. Například Anna Zimovjanová, jedna z našich stážistek, nás oslovila s myšlenkou projektu zaměřeného na vyhodnocení dopadu sociálních determinantů na duševní zdraví studentů medicíny. Jak duševní zdraví, tak sociální situace patří mezi rizikové faktory související s kardiovaskulárními chorobami. Takže jsme ji v Kardiovizi pomohli s přípravou projektu a představila jej také členům METRICS. Ti ji poskytli zpětnou vazbu a v červnu představí doplněný návrh na realizaci tohoto projektu a jeho implementaci hned v sedmi zemích, což považujeme za obrovský úspěch. Toto je přesně cíl spolupráce mezi týmem Kardiovize a konsorciem METRICS, tedy nabídnout platformu pro rozvoj vlastních projektů. Jen dodám, že Anna Zimovjanová je při studiu na Masarykově univerzitě také čerstvou výzkumnou asistentkou v našem týmu.

Další informace o konsorciu METRICS najdete na webových stránkách. Případně můžete kontaktovat Dr. Gonzaleze Rivase (juan.gonzalez@fnusa.cz).