Tvoříme budoucnost medicíny!

Přidejte se k ICRC a pomáhejte posouvat výzkum v medicínské oblasti. Staňte se součástí mezinárodního centra excelence v mnoha odvětvích klinického, translačního a základního výzkumu. Unikátní propojení výzkumné infrastruktury s fakultní nemocnicí umožňuje testovat a převádět klinické poznatky do základního výzkumu a základní výzkum do klinické praxe.

V ICRC se snažíme o jedinou věc – najít nové způsoby, jak předcházet a léčit nejzávažnější a nejrozšířenější nemoci, které se týkají každého z nás. Abychom dosáhli těchto cílů, musíme každý den ze sebe dostat to nejlepší.

ICRC zaměstnává více než 400 lidí ze 20 zemí světa, kteří pracují na přibližně 60 běžících grantových projektech a vydávající více než 2 000 vědeckých článků.  20 % zaměstnanců tvoří zahraniční experti, Postdoci a studenti.

Špičkoví výzkumníci, PhD studenti, projektoví a grantoví specialisté, specialisté z oblasti financí a jiných oblastí působí v 18 vědeckých týmech, 3 Core Facilities a administrativě.

ICRC je na základě memoranda propojeno s Lékařskou a Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity, což umožňuje propojení lékařů i vědeckých týmů pro společné projekty a sdílení poznatků včetně sdílení špičkové přístrojové techniky, laboratoří a podpůrných pracovišť.

Benefity

Cafeterie

Up Karta v hodnotě 2 000,-Kč/kalendářní rok (po 1 roce pracovního poměru), možnost čerpat na různé příspěvky.

Multisport karta

Volné a zvýhodněné vstupy na pohybové a relaxační aktivity.

Stravování

Výběr ze 7 jídel, včetně vegetariánského menu, za dotovanou cenu

Sick Days

Až 3 dny zdravotního volna za kalendářní rok.

Parkování

Vyhrazená možnost parkování v blízkosti areálu nemocnice za zvýhodněnou cenu

Akademie u sv. Anny

Podpora osobního a kariérního rozvoje zaměstnanců, možnost vzdělávání, široká nabídka kurzů, workshopů a doprovodných akcí.

Konto v lékárně

Nákup v nemocniční lékárně - čerpání z Cafeterie (po 1 roce pracovního poměru).

Zvýhodněné mobilní tarify

Pro zaměstnance i jejich rodinné příslušníky

Penzijní připojištění

Příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření zaměstnanců

Jazykové kurzy

Kurz anglického jazyka pro zaměstnance. Individuální lekce cizích jazyků za zvýhodněné ceny

Zvýhodněné nabídky

Slevy a zvýhodněné nabídky pro naše zaměstnance a jejich rodinné příslušníky: - na nákup elektroniky - kultúrní a volnočasové akce - cestování - nákup dioptrických brýlí - kosmetické služby apod.

A co ještě nabízíme?

  • Možnost kratších úvazků a vstřícný přístup k zaměstnancům rodičům a zaměstnancům starajícím se o blízké osoby
  • Podpora soustavného vzdělávání zaměstnanců
  • HR Award – o naše zaměstnance se staráme a řídíme se principy HR Excellence in Research
  • Podpora rovných příležitostí a diverzity