Kick-off meeting projektu A4L_ACTIONS

Dne 25. května 2021 organizuje Alliance4Life (A4L) zahajovací setkání svého nového Horizon 2020 projektu s názvem Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe (A4L_ACTIONS).

Jde o pokračování úspěšného projektu Alliance4Life, který byl iniciován institutem CEITEC Masarykova univerzita s jasným posláním pomoci překonat inovační mezeru mezi západní a východní Evropou. Deset zakládajících členů, mezi kterými je i naše centrum, formovalo alianci jako trvalou strukturu v říjnu 2019 ve Vilniusu podpisem Memoranda o porozumění a pokračovalo ve spolupráci i v obtížném roce 2020. K projektu A4L_ACTIONS byly pozvány dvě nové členské instituce z Bulharska a Rumunska.

A4L ACTIONS si klade za cíl zvýšit atraktivitu vědeckých center ve střední a východní Evropě pro spolupráci se západní Evropou, což bude mít dopad na celoevropskou excelenci výzkumu a vliv vědeckého výzkumu na společnost, lidské zdraví a kvalitu života. A4L ACTIONS staví na výsledcích dosažených v rámci A4L a bude se snažit o jejich další rozvoj v následujících oblastech:
– Firemní kultura podporující excelenci – pilotní vzájemné hodnocení a hodnocení institucionální praxe jako nástroje strategického řízení, profesionalizace správy výzkumu;
– Uznání a důvěra ve střední a východní Evropu – přilákání vyspělých partnerů do již identifikovaných oblastí excelence, podpora vědeckých myšlenek pocházejících ze střední a východní Evropy, zahájení nových mezinárodních projektů a spolupráce s průmyslem;
– Profesní politika podporující talenty – školení a vytváření sítí nové generace vědců, modernizace institucionálních kariérních systémů;
– Dopad na inovace – zvyšování kompetencí odborníků v oblasti Transferu technologií, vytvoření vztahové platformy mezi průmyslem a akademickou oblastí;
– Přesahové efekty: sdílení, inspirace, komunikace se zúčastněnými stranami a politickou sférou; využití zavedených sítí ke sdílení zkušeností a nových spoluprací v celoevropském měřítku.

Plenární zasedání je přístupné veřejnosti, registrace je možná zde:

A4L_Leaflet1    A4L_Leaflet2